Fimpec har ingått ett avtal med SSAB om projektledningstjänster för ett fossilfritt stålverk i Luleå

SSAB har utsett Fimpec till sin leverantörspartner av projektledningstjänster för dess minimill-investering på 4,5 miljarder euro i fossilfri stålproduktion i Luleå. Enligt avtalet kommer Fimpec att erbjuda tjänsterna som en del av kundens egen projektledningsorganisation.

I början av april fattade SSAB ett beslut om att bygga ett toppmodernt stålverk (minimill) för fossilfritt stål i Luleå som nästa steg i bolagets gröna omställning. Projektet har nu inletts och SSAB har utsett Fimpec till sin projektledningspartner.

Enligt avtalet mellan bolagen kommer Fimpec att ha en omfattande roll inom projektledningen. Fimpec ansvarar bland annat för att leda projekteringsprocessen, inklusive byggnadsinformationsmodellering (BIM) och integreringen av 3D-modeller. Övriga ansvarsområden omfattar avtalshantering, upphandling, tidsplanering, kvalitetsstyrning, HMS och logistik.

”Som en del av SSAB:s projektorganisation tar vi med oss erfarenhet från flera storskaliga industriinvesteringsprojekt. Projektarbetet har inletts i god samarbetsanda och nu bygger vi upp projektets projekteringsorganisation tillsammans med SSAB”, säger Raimo Kaunismäki, Project Service Manager på Fimpec.

Enligt Mikko Turunen, VD för projektledningsföretaget Fimpec PMO, är avtalet med SSAB av omfattande skala och passar Fimpecs expertis perfekt.

”Projektet är en långsiktig jätteinvestering i SSAB:s fossilfia stål, med en livscykel som sträcker sig över flera årtionden. Det är ett privilegium att få samarbeta med vår kund för att främja deras investering inom grön omställning, vilket överensstämmer utmärkt med vår kompetens.”

Det nya fossilfria stålverket (minimill) som byggs i Luleå kommer att ha en kapacitet på cirka 2,5 miljoner ton stål per år och ersätter det befintliga masugnsbaserade produktionssystemet. Den totala investeringen beräknas uppgå till cirka 4,5 miljarder euro. Det nya stålverket förväntas inleda produktionsverksamheten i slutet av 2028 och kommer att uppnå full kapacitet under 2029.

Läs mer om projektet på SSAB:s webbplats

Mer information:

Mikko Turunen
Verkställande Direktör, Fimpec PMO Oy
tfn: +358 40 844 7566
e-post: mikko.turunen@fimpec.com

Läs dessa härnäst