Fimpec Oy svarar för byggplats­övervakningen i Finlands största vindkraft­verksprojekt i Piiparinmäki

Ilmatar Energy har påbörjat byggandet av Finlands största vindkraftspark i Piiparinmäki i Pyhäntä och Kajana. Fimpec Oy har ansvaret för byggplatsövervakningen i projektet.

Finlands största vindkraftspark byggs i Piiparinmäki i Pyhäntä och Kajana under åren 2019–2021. I området kommer det att finnas 41 vindkraftverk med en nominell effekt på 211 MW. Anläggningen byggs utan statligt stöd och 60 procent av den energi som kraftverken producerar kommer att användas av Google. Anläggningen börjar producera el redan år 2020. I byggskedet kommer vindkraftsparken att direkt och indirekt sysselsätta över 500 årsverken.

Fimpec Oy har varit med och förberett projektet sedan sommaren 2018. I det egentliga byggprojektet som startar nu har Fimpec ansvaret för övervakningen av byggandet.

Mikko Toivanen, grundare av Ilmatar och direktör med ansvar för byggherreverksamheten bedömer att sammanpassningen av de olika arbetsskedena och tidsplaneringen betonas i ett så här stort vindkraftsprojekt. Där säger han att Fimpec har en viktig roll.

”I mindre vindkraftsparkprojekt slutför man i regel först markbyggandet och fundamenten och lyfter sedan turbinerna på plats. I Piiparinmäki kommer olika arbetsskeden att ske överlappande. Det ökar utmaningarna beträffande genomförande av projektet.”

”Fimpec har å sin sida mycket erfarenhet av extremt komplexa projekt där man måste hantera stora mängder detaljer. Det är också en viktig orsak till att vi ville ha dem som övervakare. Under förberedelsefasen övertygades vi också av det professionella greppet som Fimpecs experter har”, säger han.

Jorma Paananen, verksamhetsdirektör för infrastruktur på Fimpec Oy, konstaterar att det ur företagets perspektiv rör sig om ett viktigt projekt. Det banar väg inom en ny bransch inom infrastrukturbyggande.

”Vi har under årens lopp varit med och genomfört ett stort antal stora och små investeringsprojekt till industrin och inom energiproduktion samt olika projekt inom infrastrukturbyggande. I våra övervakningsuppgifter för vindkraftsparken i Piiparinmäki kan vi utnyttja den erfarenhet vi fått från dessa och även den breda expertisen hos våra experter.”

Mer information

Verksamhetsdirektör, infra, Jorma Paananen, Fimpec Oy
tfn 0400 347 373, jorma.paananen@fimpec.com

» Läs mer om vindkraftsprojektet i Piiparinmäki på Ilmatars webbplats.

Läs dessa härnäst