CTS Engtec Oy:s historia

2021

2021


Bildandet av Fimpec-gruppen

CTS Engtec Oy, Fimpec Oy och Fundacon Oy började verka under det gemensamma namnet Fimpec den 26 maj 2021. Samtidigt bytte gruppbolaget Smaragdus Oy namn till Fimpec Group Oy. Fimpec definierar sig själv som en toppspecialist inom projektledning och projektering.

2020

Omsättningen för CTS Engtec överstiger 13 miljoner euro

CTS Engtecs omsättning var 13,7 miljoner euro, med en personal på 144 vid årets slut.

2019

CTS Engtec Oy förvärvar verksamheten i Karibu Oy

Karibu Oy, ett Jyväskylä-baserat HVAC-designföretag, verksamma inom HVAC, mekanisk och industriell teknik. Företaget, som hade varit verksamt i 30 år, hade en omsättning på 1 miljon euro 2018 och sysselsatte 8 personer.

2018

CTS Engtec förvärvar System Test OÜ

Det estniska företaget System Test OÜ, baserat i Tallinn, specialiserade på design och installation av industriella automationssystem. Vid tidpunkten för förvärvet sysselsatte företaget 15 personer.

2018

CTS Engtec Oy förvärvar Jeec Oy

Jeec Oy var ett automationsteknikföretag baserat i Jyväskylä med en omsättning på 1,5 miljoner euro 2017 och en personalstyrka på 17.

2017

Smaragdus-gruppen blir ägare till CTC Engtec Oy

Den nya majoritetsägaren blir Smaragdus-gruppen, som förvaltas av riskkapitalbolaget Helmet Capital. Som en del av expansionen av ägarbasen beslutade CTS Engtec Oy om ett omstruktureringsprogram, som betalade av de återstående skulderna i företaget.

2013

Företags­omstrukturering för CTS Engtec

I början av 2010-talet påverkades CTS Engtec Oys verksamhet av långvariga finanskriser och internationella ekonomiska nedgångar. En vändpunkt nåddes när kreditgivarna godkände företagets beslut att gå in i företagsrekonstruktion 2013. Efter detta återupptogs tillväxten.

2011

Inrättande av regionala kontor och dotterbolag i Ryssland för CTS Engtec

CTS Engtec Oy inrättade regionala kontor i Åbo, Uleåborg och Esbo, samt ett dotterbolag, OOO CTS Engtec, i Ryssland. Den totala arbetskraften låg på cirka 170 anställda.

2008

Expansion av CTS Engtec Oy till nya sektorer

CTS Engtec Oy utvidgade sin verksamhet till olika industriella sektorer, inklusive gruv-, metall-, kemisk och petrokemisk industri samt ICT-sektorn, från och med 2008. Verksamheten växte snabbt.

2007

Ledningen köper ÅF-CTS Oy, omdöpt till CTS Engtec Oy

Antti Lukka, Harri Soininen och Jari Talkka förvärvade majoriteten av aktierna i ÅF-CTS Oy. Företaget bytte namn till CTS Engtec Oy. Arbetskraften uppgick till cirka 130 anställda.

2004

ÅF-gruppen förvärvar CTS Engineering Oy

CTS Engineering blev ett finskt dotterbolag till ÅF. De gick under namnet ÅF-CTS Oy.

2003

CTS Engineering Oy förvärvar Enprima Oy

Energiproduktionsenheten Enprima Oy blev en del av CTS Engineering.

2001

Samarbetsavtal med ÅF-gruppen

Genom en strategisk allians med den svenska konsult- och designgruppen ÅF söktes internationell expertis och positionering i Centraleuropa.

2000

Omsättning på 15 miljoner euro, personal på 230

Under 1990-talet ökade investeringarna i skogsindustrin, och CTS Engineering fick flera betydande orders, särskilt inom massainvesteringar. Utöver skogsindustrin var företaget involverat i design av kraftverk.

1998

Företagets 25-årsjubileum

Den 31 juli 1988 tilldelades CTS Engineering Oy 75-årsjubileumsmedalj av staden Kouvola för sin framgångsrika utveckling av den finska designindustrin och omfattande export från Kouvola.

1993

Ledning och personal köper CTS Engineering Oy

Ledningen och en del av personalen köpte CTS Engineering Oy och fortsatte dess verksamhet efter att moderbolaget, Ekono Oy, gick i konkurs 1993. Vid den tidpunkten hade företaget ett fåtal anställda.

1990

Omsättning på 160 miljoner finska mark

Gruppen uppnådde sitt bästa resultat mitt under den pågående recessionen.

1990

Namnbyte till CTS Engineering Oy

Teollisuussuunnittelu Oy bytte namn till CTS Engineering Oy.

1989

Över 500 anställda

År 1989 hade Teollisuussuunnittelu Oy och dess dotterbolag cirka 550 anställda, inklusive 460 i Kouvola, 48 i Helsingfors och 43 på Kalottkonsult-kontoret. Under 1980-talet var Teollisuussuunnittelu Oy inblandat i de flesta betydande nybyggnads-, renoverings- och modifieringsprojekten inom träförädlingsindustrin i Finland. Företaget expanderade också internationellt, med dotterbolag och joint ventures i Sverige, Spanien, Estland och Brasilien. Dess verksamhet utvidgades från skogsindustrin till flera andra industriella sektorer.

1987

Färdigställandet av lokalerna på Kaikukadun

Fimpec verkar fortfarande i samma byggnad i Kouvola till denna dag.

1987

Ekono Oy blir ägare till Teollisuus­suunnittelu Oy

Ekono Oy förvärvade 70 % av Teollisuussuunnittelu Oy.

1984

Grundandet av CTS Engineering Oy

CTS Engineering Oy grundades för exportverksamhet vid sidan av Teollisuussuunnittelu Oy.

1983

CAD-eran börjar

De första två CAD-arbetsstationerna togs i bruk.

1983

Över 200 anställda

Under sina första tio år var Teollisuussuunnittelu Oy inblandat i 9 pappersmaskiner, 2 massabruk, 19 stora renoveringsprojekt för pappers- och massabruk, samt otaliga investeringsstudier och lönsamhetskalkyler.

1982

Grundandet av Oy Kalottkonsult AB

Teollisuussuunnittelu Oy, i samarbete med Polartek Oy, grundade Oy Kalottkonsult AB i Kemi för ingenjörsarbete. Arbetskraften nådde en topp på 40 anställda.

1979

Grundandet av HVAC- och energienheter

Med stora projekt expanderade Teollisuussuunnittelu Oy först inom elektronik och instrumentdesign, och sedan in i HVAC-design. Nya enheter skapades för att möta detta behov.

1975

Förvärv av Insinööritoimisto Kaarlo Amberla

Teollisuussuunnittelu Oy förvärvade Insinööritoimisto Kaarlo Amberla från Helsingfors, det första designkontoret för träbearbetningsindustrin i Finland, huvudsakligen inriktat på internationella projekt. Personalstyrkan ökade med 12 experter, och internationella exportprojekt inleddes.

1974

Över 40 anställda

Teollisuussuunnittelu Oy upplevde en snabb tillväxt, särskilt tack vare projekt inom pappersindustrin. Verksamheten inom elektronik och instrumentdesign startade tidigt, vilket möjliggjorde att företaget kunde erbjuda kunderna ett komplett designpaket.

1973

Grundandet av Teollisuussuunnittelu Oy

Teollisuussuunnittelu Oy grundades av ingenjörerna Heikki Hakala, Eero Nevalainen och Ahti Nousiainen. Startskottet var den 18 maj 1973, och företaget registrerades den 20 juni 1973. Företagets första projekt var att delta i designen av en pappersmaskin som levererades till Nordkorea av Ahlström och Rauma Repola Oy inom Sulbi-projektet. Vid slutet av 1973 hade företaget 14 anställda.

1973