Batterier och kritiska mineraler

Översikt

Den globala elektrifieringen kommer att kraftigt öka aktiviteten inom batterivärdekedjan och förstärka behovet av kritiska mineraler. På Fimpec är vi förberedda för denna utveckling och kan erbjuda omfattande planerings- och projektledningstjänster för investeringsprojekt inom gruvindustrin och mineralbearbetning.

På denna dynamiska marknad är vår styrka vår djupa processkunskap och breda erfarenhet av att genomföra projekt av varierande omfattning och natur. Vi drar nytta av vårt omfattande nätverk av samarbetspartners för att säkerställa framgångsrika investeringsprojekt för våra kunder.

Siffror om Oss

Projekt

58

genomförda inom olika områden.

Experter

136

tillgängliga för projekt inom batterivärdekedjan och gruvindustrin.

Erfarenhet

40

år inom gruvindustrin.

Varför Fimpec

Kompetens, erfarenhet och omfattande tjänstepaket

Fimpec erbjuder skräddarsydda tjänstepaket som täcker behoven inom gruvindustrin och mineralbearbetning. Våra tjänster omfattar allt från konceptstudier och förstudier till genomförande- och underhållsplanering, samt projektledning och övervakning under genomförandefasen.

Vår kompetens och erfarenhet inom både batterivärdekedjan och gruvsektorn härstammar från framgångsrika design- och projektledningsuppdrag inom gruvindustrin. Vi har förstärkts av specialister som har anslutit sig till oss genom företagsförvärv. Som en del av vårt engagemang för verksamheten inom batterivärdekedjor och kritiska mineraler fortsätter vi att rekrytera experter inom detta område.

Tjänster inom batterivärdekedjan och gruvindustrin

Exempel på framgångar

Kittilä gruva, projektet Päätaso 900

I förberedning och ledning av projekteringen i förberedelse- och projekteringsfasen samt budgetering och kostnadsövervakning. Huvudgenomförare i genomförandefasen: projektchefens, byggplatschefens, säkerhetskoordinatorns samt fastighetstekniska expertens och övervakarens uppgifter.

2018-2023 Finland

Silvergruvan i Taivaljärvi

Process- och mekanisk projektering av anrikningsanläggningen.

2017-2019 Finland

Gruvprojektet i Sokli

Yara Sokli förstudie.

2012-2013 Finland

Artiklar i ämnet

Kontakta oss

Leif Hedlund

Direktör, Norra Sverige,
Fimpec AB

FIMPEC SVERIGE

leif.hedlund@fimpec.com

+46 70 508 0834

Sami Ström

Affärsdirektör

BATTERIER OCH KRITISKA MINERALER

sami.strom@fimpec.com

+358 40 596 5029