Vi rider på vågen av vätgasindustrin

Översikt

Grön väte (ren väte) och dess derivat är en väsentlig del av den pågående rena övergången. Byggandet av vätgasekonomin har kommit så långt att de första investeringsprojekten är igång – och många fler är under förberedelse. Dessa projekt kräver rätt sorts expertis för utveckling, design och genomförande. Denna expertis finns hos Fimpec.

Vi har varit involverade i vätgasprojekt sedan början av 2010-talet och deltar i flera banbrytande projekt inom grön väte. Därför besitter vi erfarenhetsbaserad expertis inom nya teknologier, kostnadsmedvetenhet och förmågan att framgångsrikt genomföra projekt. Vi förstår och kan även ta hänsyn till hela vätgasvärdekedjans möjligheter och krav för enskilda projekt.

Siffror om Oss

Siffror om oss

2012

involverade i att främja vätes nya era.

Personal över

100

tillgängliga för projekt inom vätgasekonomin.

Varför Fimpec

Vi behärskar hela värdekedjan för grön väte

Vätgasekonomin handlar inte bara om att producera väte utan om en vätgasvärdekedja som inkluderar produktion av grön energi, faktiska väteanläggningar, infrastruktur för vätgasekonomin och vätederivat. På Fimpec behärskar vi denna helhet från början till slut. Vi har praktisk erfarenhet från både vind- och solenergiprojekt samt investeringar i anläggningar för produktion av grön väte och dess derivat.

Tack vare vår erfarenhet och kompetens har vi förmågan att erbjuda heltäckande tjänster för att bygga upp vätgasekonomin. Dessa täcker projektutveckling, design och/eller designledning, inköp som kräver särskild expertis inom vätgasprojekt, schemaläggning samt byggledning, montageledning, tekniska tillsynsuppgifter under olika skeden, HSE-tjänster och idrifttagning.

Våra tjänster inom vätgasekonomin

Exempel på framgångar

Produktionsanläggning för grön vätgas och syntetisk metan

Projektets upphandlingar, tidsplanering, byggplatsövervakning och HSEQ-frågor.

2022- Finland

Vätgasanläggning

Mekanisk, el-, automations- och instrumenteringsprojektering.

2014-2016 Finland

Artiklar om ämnet

Kontakta oss

Sami Nissinen

Affärsdirektör

ENERGITJÄNSTER

sami.nissinen@fimpec.com

+358 40 348 5401

Jorma Paananen

Affärsdirektör, infrastruktur och ren energi

PROJEKTLEDNINGSTJÄNSTER

jorma.paananen@fimpec.com

+358 400 347 373

Lars Sandberg

Projectledare, Energi,
Fimpec AB

FIMPEC SVERIGE

lars.sandberg@fimpec.com

+46 76 781 9292

Ville Kirjonen

Ledande konsult, energi

KONSULTTJÄNSTER

ville.kirjonen@fimpec.com

+358 400 442 109