Experts of project success

Expertis på högsta nivå

Fimpec är en ledande expert inom konsultation, design och projektledning, specialiserad på att genomföra utmanande investeringsprojekt och lösa våra kunders utmaningar med ren övergång. Vi är verksamma i sex länder med totalt 13 kontor.

Vi är en visionär aktör som banar väg för våra kunders framgång i varje skede av projektet – från projektutveckling till driftsättning. I vårt arbete nöjer vi oss inte bara med det bästa slutresultatet; hur resultatet uppnås är lika viktigt för oss.

Siffror om oss

Omsättning 2023, M€

50,5

Vi har vuxit genom 2020-talet enligt vår strategi.

Personal vid slutet av 2023

440

Personalen är vår viktigaste resurs.

Genomförda projekt

+20,000

Genom vår expertis och erfarenhet skapar vi de bästa förutsättningar till våra kunders fördel.

Fimpec som företag

Din expanderande och globala samarbetspartner

Vi är ett företag i tillväxt och internationell expansion, förenar över 50 års samlad expertis från tiotusentals projekt. Vi strävar efter att använda de senaste metoderna och teknologierna, med en konstant agil och kundorienterad förbättring av vår verksamhet.

Denna grund har format vårt arbetssätt. Vi leder och genomför projekt med kunskap och siktar på att alltid erbjuda våra kunder den bästa lösningen för projektet. Vår framgång mäts av projektets övergripande framgång.

Vi säkerställer också att varje projekt har det bästa möjliga teamet för att uppnå sina mål. Eftersom vi vill att de bästa experterna ska möjliggöra våra kunders projektframgångar, investerar vi i våra anställdas välbefinnande och kontinuerlig utveckling.

Våra värderingar

Vi är entusiastiska och stödjande mot varandra och vår expertis. Vi upprätthåller öppen och konstruktiv kommunikation, ser möjligheter istället för utmaningar.

Vi främjar samarbete, kreativitet och problemlösningsförmåga, samtidigt som vi skapar en atmosfär där vi uppnår de bästa resultaten och för med oss vår bästa expertis till våra kunders projekt.

Vi sätter oss i andras ställe och ser världen även från deras perspektiv. Vår medkänsla leder oss till att alltid erbjuda de mest lämpliga lösningarna till våra kunder.

Vi har en empatisk och omtänksam attityd, förstår och stödjer varandra även i utmanande situationer. Detta skapar en mänsklig arbetsmiljö där alla känner sig hörda och sedda.

Vi värderar varandras arbete och expertis. Vi respekterar varandras åsikter, lyssnar öppet och agerar rättvist. Respekt lägger grunden för konstruktiv kommunikation, förtroende och samarbete.

Vi erkänner att varje individ bidrar med värdefulla insatser, vilka tillsammans bildar ett starkt och effektivt team för varje unikt projekt.

Fimpecs resa till idag

Det nuvarande Fimpec bildades år 2021, när designföretaget CTS Engtec Oy, projektledningsspecialisten Fimpec Oy och Fundacon Oy, specialiserade på projektledning och konsultation inom energisektorn, började verka som ett enhetligt Fimpec. Resan till denna vändpunkt började redan på 1970-talet.

Börja jobba hos oss!

Ta del av vår gemenskap och våra experter som är en del av ett globalt och ständigt expanderande företag.