Ina Park går till Fimpec efter nära tio år på Svenska Kraftnät

”En toppvärvning att få tillgång till Inas stora erfarenhet av energiinfrastruktur”.

Energikonsultbolaget Fimpec har rekryterat Ina Park till posten som ansvarig för energidistribution med placering på kontoret i Kista. Ina är teknisk lantmätare från KTH med bred erfarenhet av energiprojekt både hos Svenska Kraftnät och från Fortum. Närmast kommer hon från Svenska Kraftnät där hon både arbetat som projektledare för ledningsprojekt för transmissionsnät, med utvecklingsprojekt och som teknisk dokumentationsansvarig. Innan detta arbetade hon med underhålls- och dokumenthanteringssystem och geografiska informationssystem (GIS) på Fortum.

Fimpecs svenska bolag är inriktade på projektledning och projektering av byggprojekt inom energi-, industri-, infrastrukturprojekt samt fastigheter. Den svenska verksamheten startade för drygt ett år sedan och har sedan dess startat huvudkontor i Västerås och dessutom kontor i Kista och Luleå.

”Energi har blivit något av ett kall för mig. Jag har arbetat hela mitt vuxna liv med energi, ett område där jag kan vara med och bidra till utveckling av viktig infrastruktur i dagens samhälle och till den gröna omställningen. Vi får vara med om att fram bättre lösningar i en tid när energitillgång och hållbarhet kommit att hamna i fokus. Därför är det också så roligt att börja på Fimpec. Att få vara med på resan och bygga upp en ny verksamhet inom energiområdet är något jag drömt om. Vi kommer dessutom att erbjuda projektorganisation med alla kompetensområden som krävs för kundens behov vilket jag tycker är både intressantare, effektivare och ger bättre kvalitet”, säger Ina Park, Teamledare Energy Distribution, Fimpec Sverige.

”Ina har sett de flesta aspekter av energidistribution, en kompetens som är mycket viktig i uppbyggnaden av en ny hållbar svensk energiinfrastruktur. Det var en toppvärvning att få ombord Ina som med sin stora erfarenhet av energiinfrastruktur men också breda kompetens inom området energi och breda kontaktnät kan bidra inom de flesta av våra verksamhetsområden”, säger Anders Hallgren, vd för Fimpec AB.

För mer information

Ina Park, projektledare, teamlead, Energy distribution, Fimpec AB
tfn. 072-219 9695, ina.park(at)fimpec.com

Läs dessa härnäst