Referenser

Vi har genomfört tiotusentals projekt av olika storlekar under vår verksamhet. Nedan presenterar vi ett urval av dem. Vi kan inte avslöja många av dem på grund av sekretess.

20,000+ genomförda projekt

10+ olika länder årligen

10+ olika branscher

Rekommenderat

Fossil­fritt stålverk

Enligt avtalet kommer Fimpec att erbjuda tjänsterna som en del av kundens egen projektledningsorganisation.

2024 – Sverige

Leverans av massa- och kartongteknik

Programmering och design av automationssystem för kemikalier i pappers- och kartongmaskiners våtparti, smetkök och försörjningssystem.

2022 Brasilien

Bläddra bland alla referenser

Fossil­fritt stålverk

Enligt avtalet kommer Fimpec att erbjuda tjänsterna som en del av kundens egen projektledningsorganisation.

2024 – Sverige

Överföringsprojekt av tre Frame 5 gasturbinenheter

Fimpec fungerar som huvudsaklig genomförare i projektet och ansvarar för projektering, upphandlingen och byggherreverksamhet.

2023- Finland

Produktionsanläggning för grön vätgas och syntetisk metan

Projektets upphandlingar, tidsplanering, byggplatsövervakning och HSEQ-frågor.

2022- Finland

Renovering av generatorn i Verla vattenkraftverk

Elritningar för generatorrenoveringen.

2022 Finland

Leverans av massa- och kartongteknik

Programmering och design av automationssystem för kemikalier i pappers- och kartongmaskiners våtparti, smetkök och försörjningssystem.

2022 Brasilien

Kainuun Voima Oy:s LNG-station

Projektlednings-, dokumentadministrations- och byggplatsövervakningstjänster.

2020 Finland

Bioproduktfabriken i Kemi

Byggherrekonsulttjänster för projektplaneringsfasen. Projektlednings- och byggplatsövervakningstjänster för byggandet och de mekaniska installationerna i byggfasen.

2020-2023 Finland

Expansion av västmetron

Ramarrangemang för experttjänster (projektlednings- och byggherretjänster, fastighetstekniska tjänster, bantekniska tjänster).

2020-2028 Finland

Kapacitetshöjningseffekt för avledningsröret

Byggherreverksamhet och projektledning

2020-2023 Finland

Förberedning av vindkraftsprojekt

Förberedande arbeten i vindkraftsprojekt i Alajärvi, Kurikka, Humppila, Urdiala och Somero.

2020 Finland

Ombyggnad av DD-tvättarnas övre del i massafabrikens tvättlinje

Process-, el- och mekanisk projektering.

2020 Finland