Vi behärskar olika genomförandemodeller och hjälper att välja rätt för varje projekt

Så här arbetar vi

På Fimpec känner och behärskar vi olika genomförandemodeller för byggprojekt, men vi är inte bundna till någon specifik modell i vår verksamhet. Vi kan ta ansvar för projektet som helhet som EPCM-leverantör, arbeta enligt Fimpec IPD-modellen som en del av kundens projektorganisation, agera som huvudentreprenör i PJP-modellen, fungera som traditionell byggnadskonsult eller delta i projektet enligt kraven för någon annan genomförandemodell.

Vi kan också hjälpa våra kunder att välja den genomförandemodell som passar bäst för deras projekt. En specifik genomförandemetod är inte ett självändamål i ett byggprojekt, utan det är bättre att utgå från de mål som satts för projektet och undersöka vilken genomförandemodell som bäst hjälper till att uppnå dem på det mest effektiva sättet.

Kontakta oss

Mikko Turunen

Vd, Fimpec PMO Oy
Direktör, Projektledningstjänster

PROJEKTLEDNINGSTJÄNSTER

mikko.turunen@fimpec.com

+358 040 844 7566

Sami Nissinen

Affärsdirektör

ENERGITJÄNSTER

sami.nissinen@fimpec.com

+358 40 348 5401

Nästa