Vi hjälper till i omställningen av skogsindustrin

Översikt

Skogsindustrin genomgår en tid av stora förändringar. Nya produkter och förädlingmöjligheter utforskas. Man strävar efter att leda sidoflöden från produktionen, såsom lignin, alltmer mot tillverkning av produkter med högt mervärde. Fabrikernas produktionsriktningar ändras i takt med att marknaden förändras.

Fimpecs decennielånga erfarenhet av design- och byggledningsuppdrag inom skogsindustrin ger oss en utmärkt grund för att hjälpa till med dessa förändringar. Detta kompletteras av vår expertis och erfarenhet av att utnyttja nya teknologier, bland annat inom vätgasprojekt.

Siffror om Oss

Designuppdrag

7 500

Vi behärskar olika delar av skogsindustrin

Projektledningsprojekt

300

Stora och komplexa investeringsprojekt är vår specialitet.

Sedan

1973

Skogsindustrins projekt runt om i världen.

Varför Fimpec

Vi kan skapa nytt eftersom vi förstår det gamla

Fimpec har varit med och designat produktionsanläggningar för olika sektorer inom skogsindustrin sedan 1970-talet och byggt dem över hela världen. Vi har gedigen erfarenhet av stora omvandlings- och moderniseringsprojekt inom skogsindustrin samt design och byggande av moderna bioproduktanläggningar. Därför kan vi hjälpa våra kunder från projektdefinition genom design, genomförande och driftsättning.

Våra kunder inkluderar ledande globala skogsindustriföretag och utrustningsleverantörer. Vi erbjuder dem våra skickliga designers och experter på projektledning och byggledning, lämpliga verktyg och metoder, samt Fimpecs distinkta förmåga att agera som en del av kundens organisation.

Våra Tjänster för skogsindustrin

Exempel på framgångar

Leverans av massa- och kartongteknik

Programmering och design av automationssystem för kemikalier i pappers- och kartongmaskiners våtparti, smetkök och försörjningssystem.

2022 Brasilien

Kartongmaskinsinvestering på fabriken i Uleåborg

Huvudprojektör i genomförandefasen: bl.a. konversion av finpappersmaskin till kartongmaskin, ökning av torkens kapacitet och projektering av förbindelserna mellan avdelningarna.

2019 Finland

KAU770-projektet, modernisering av massafabriken

Detaljprojektering: virkeshanteringen på massafabriken, fiberlinjer, tillvaratagning, SKK1 och fabriksområdet.

2017-2018 Finland

Artiklar om ämnet

Kontakta oss

Harri Soininen

Affärsdirektör

PROJEKTERINGSTJÄNSTER

harri.soininen@fimpec.com

+358 40 552 5814

Marko Mäkimartti

Operativ direktör

PROJEKTLEDNINGSTJÄNSTER

marko.makimartti@fimpec.com

+358 40 512 1525