Vi är del av utvecklingen inom bio och cirkulär ekonomi

Översikt

Målet med bioekonomi och cirkulär ekonomi är att spara naturresurser samt att använda material effektivt och hållbart. På Fimpec har vi erfarenhet från sådana projekt, särskilt inom skogsindustrin, där utnyttjandet av biprodukter har långa traditioner. Vi har även stark processkunskap som är nödvändig för projekt inom bio- och cirkulärekonomi.

För närvarande är bio- och cirkulärekonomi under förändring och expansion till nya områden. På Fimpec rör vi oss mot en mer hållbar framtid tillsammans med våra kunder, vare sig det handlar om tidiga startups, industriföretag eller teknikleverantörer. Vår expertis är tillgänglig för olika projekt inom biorefinerier, biobränslen och cirkulär ekonomi.

Varför Fimpec

Vår styrka ligger i skogs- och processindustrins kompetens

Fimpecs styrka inom bio- och cirkulärekonomi är vår förståelse för våra kunders verksamhet, expertis inom processindustrin och erfarenhet av att genomföra stora biorefineriprojekt. Från dessa har vi utvecklat unik expertis kring innovativa lösningar.

Inom skogsindustrin har optimering av biprodukter varit vardagsmat under lång tid, och i nya fabriker har bearbetningen av råmaterial tagits ännu längre. Vi har djupgående kunskap om exempelvis bearbetning av lignin samt andra bio-baserade kemikalier och material.

Våra experter är även tillgängliga för andra bio- och cirkulärekonomiprojekt, som kan handla om förnybara textilier, plaster eller batterimaterial. Tack vare vår internationella erfarenhet kan vi hjälpa våra kunder flexibelt över hela världen.

Våra tjänster för projekt inom bio- och cirkulärekonomi

Exempel på framgångar

Bioproduktfabriken i Kemi

Byggherrekonsulttjänster för projektplaneringsfasen. Projektlednings- och byggplatsövervakningstjänster för byggandet och de mekaniska installationerna i byggfasen.

2020-2023 Finland

Biokonversionsanläggning

Teknologiexpert.

2019 Finland

Metsä Groups bioproduktfabrik i Äänekoski

Ledning och övervakning av byggarbeten och anläggningsinstallationer som en del av beställarens projektorganisation.

2015-2017 Finland

Artiklar om ämnet

Kontakta oss

Leif Hedlund

Direktör, Norra Sverige,
Fimpec AB

FIMPEC SVERIGE

leif.hedlund@fimpec.com

+46 70 508 0834

Marko Mäkimartti

Operativ direktör

PROJEKTLEDNINGSTJÄNSTER

marko.makimartti@fimpec.com

+358 40 512 1525

Harri Soininen

Affärsdirektör

PROJEKTERINGSTJÄNSTER

harri.soininen@fimpec.com

+358 40 552 5814