Förståelse för den byggda miljön

Översikt

Inom lösningar för den byggda miljön fokuserar Fimpec på fastighetsprojekt för användarägare och investerare samt på infrastrukturbyggnation. I dessa kan vi bistå och hjälpa våra kunder i alla projektets skeden. Störst nytta har vi om vi är med redan i projektets tidiga skede, där de viktigaste besluten gällande kostnader och genomförande fattas.

Våra tjänster inom fastighetsprojekt är speciellt riktade mot högkvalitativt byggande i både nybyggnads- och renoveringsprojekt. Vi har särskild expertis inom förbättring av energieffektivitet. Våra tjänster inom infrastrukturbyggnation är tillgängliga för transportvägar, vattenbyggnad och energisektorns projekt. Här har vi särskild kunskap inom ingenjörsstrukturer.

Varför Fimpec

Vi erbjuder alla tjänster för projektgenomförande och byggledning

För projekt inom den byggda miljön kan vi erbjuda alla tjänster som krävs för projektgenomförande och byggledning enligt beställarens behov. I vår organisation finns de projektledare, experter och tillsynspersonal som krävs för att stödja våra kunder i att förbereda framgångsrika projekt, hantera design, upphandla entreprenader, genomföra byggledning och tillsynsuppgifter. Vi kan ansvara för projekten som helheter eller våra tjänster kan användas separat beroende på projektets behov.

I projektgenomförandet begränsar vi oss inte till någon specifik modell, utan söker alltid det bästa möjliga genomförandesättet som möter våra kunders behov och hjälper till att uppnå de mål som satts för projektet. En särskild styrka är vår förmåga att utnyttja Fimpecs omfattande erfarenhet från både stora och små projekt inom industrin och energisektorn.

Våra tjänster för den byggda miljön

Exempel på framgångar

Ett flervåningshus i 8 våningar med 133 studentbostäder

Projektledning, fastighetsteknisk övervakning, byggarbetsledning, kostnadsuppföljning samt säkerhets- och fuktsäkerhetsprojektering.

2019-2021 Finland

Expansion av västmetron

Ramarrangemang för experttjänster (projektlednings- och byggherretjänster, fastighetstekniska tjänster, bantekniska tjänster).

2020-2028 Finland

Kapacitetshöjningseffekt för avledningsröret

Byggherreverksamhet och projektledning

2020-2023 Finland

Artiklar om ämnet

Kontakta oss

Mikko Turunen

Vd, Fimpec PMO Oy
Direktör, Projektledningstjänster

PROJEKTLEDNINGSTJÄNSTER

mikko.turunen@fimpec.com

+358 040 844 7566

Jorma Paananen

Affärsdirektör, infrastruktur och ren energi

PROJEKTLEDNINGSTJÄNSTER

jorma.paananen@fimpec.com

+358 400 347 373

Mattias Johansson

Försäljnings- och projektchef,
Fimpec AB

FIMPEC SVERIGE