Fimpecs styrelse

Styrelsemedlemmar

Timo Hyvönen

Styrelseordförande

HELMET CAPITAL

Sampo Ahonen

Styrelseledamot

HELMET CAPITAL

Heikki Haasmaa

Styrelseledamot, VD, Sitowise

SITOWISE

heikki.haasmaa@sitowise.com

+358 50 304 7765

Pekka Salomaa

Direktör, Expert

PROJEKTLEDNINGSTJÄNSTER

pekka.salomaa@fimpec.com

+358 400 665 172

Mats Åkerblom

Styrelsesuppleant

HELMET CAPITAL