Fimpec Akademi: Banar väg för lärandemöjligheter

Vad är Fimpec Akademi?

I dagens yrkeslandskap är kontinuerlig uppdatering och utveckling av färdigheter inte bara nödvändigt utan också givande. På Fimpec är vi engagerade i att främja självförbättring bland vår personal och strävar efter att tillhandahålla en miljö som främjar tillväxt. För detta ändamål har vi etablerat en lärandepolicy och skapat Fimpec Akademi för att effektivt implementera den.

Fimpec Akademins uppdrag är att bedöma vår personals lärandebehov och att hitta eller organisera utbildningsprogram som möter dessa behov. Vårt tillvägagångssätt är skräddarsytt utifrån våra anställdas individuella perspektiv, som är topprofessionella på olika stadier i sina karriärer inom olika fält, för att säkerställa att lärandebehoven uppfylls unikt.

Fimpecs lärandepolicy

Fimpec Akademi genomför vår lärandepolicy, som bygger på en stark tro på individens ansvar, motivation och önskan att lära sig. Detta innebär att varje anställd i huvudsak är ansvarig för sitt eget lärande och sin professionella utveckling, vägledd av sina intressen och önskad karriärutveckling. Som företag strävar vi efter att uppmuntra och stödja varje individs aktiva lärande.

Vi söker, vi finner och vi informerar

Utbildning för individuella behov

Fimpec Akademi är en praktisk verksamhetsmodell som specifikt utvecklats för att möta behoven hos Fimpec och vår personal av ledande experter. Målet är att förbättra vår personals yrkesfärdigheter och kunskaper.

Akademins huvudfokus är att sålla bland det stora utbudet av tillgängliga kurser för att hitta de som bäst uppfyller vår personals behov och att hålla dem informerade om dessa möjligheter. Detta möter utmaningen att identifiera de bästa utbildningsprogrammen och klargöra deras ansöknings- och organisationsplanering, från korta målinriktade utbildningar till omfattande läromoduler.

Vid behov organiserar Fimpec Akademi också utbildningssessioner skräddarsydda för hela Fimpecs eller specifika avdelningars behov. Till exempel hölls en projektledarutbildning hösten 2023.

NÄSTA