Vi bygger framtidens energiformer

Översikt

Fimpec erbjuder energisektorn och energiintensiva industrier lösningar baserade på elektriska pannor, värmepumpar och energilagringssystem som hjälper till att påskynda resan mot koldioxidneutralitet. Vår expertis inkluderar också vind- och solenergiprojekt samt hela värdekedjan för vätgasekonomin

Våra tjänster inom ren energi omfattar hela projektets livscykel från idégenerering, studier och projektutveckling, planering, genomförande, till övervakningsuppgifter och driftsättning. Våra erfarna konsulter, planerare och projektledningspersonal säkerställer att projektet utvecklas i linje med målen i varje fas.

Siffror om Oss

Projekt

100+

Vi har genomfört flera hundra projekt relaterade till energiomställningen.

Experter cirka

130

Spetskompetens inom konsulttjänster, projektering och projektledning

Energiomställningsprojekt över

500

MW värt. Vi hjälper våra kunder på vägen mot koldioxidneutralitet.

Varför Fimpec

Vi hjälper våra kunder på vägen mot koldioxidneutralitet

I energisektorns omvandling förändras sätten att producera värme och elektricitet och teknologierna utvecklas snabbt. Fimpec är i framkant av denna utveckling, så vi kan hjälpa våra kunder att hitta och utnyttja de tillgängliga möjligheterna.

Tack vare vår expertis och praktiska erfarenhet från projekt har vi förmågan att se våra kunders behov i ett helhetsperspektiv. Vi kombinerar olika lösningar och teknologier efter behov, vet vilka system som fungerar tillsammans och förstår vad som är tekniskt och ekonomiskt mest förnuftigt för helheten under alla omständigheter.

Vi gör detta på ett sätt som vi har blivit berömda för. Vi kan lyssna på kundens tankar och också framhäva vår expertis så att den bästa möjliga lösningen och genomförandemetoden alltid hittas för att uppfylla projektets mål.

Våra tjänster inom ren energi

Exempel på framgångar

Överföringsprojekt av tre Frame 5 gasturbinenheter

Fimpec fungerar som huvudsaklig genomförare i projektet och ansvarar för projektering, upphandlingen och byggherreverksamhet.

2023- Finland

Förberedning av vindkraftsprojekt

Förberedande arbeten i vindkraftsprojekt i Alajärvi, Kurikka, Humppila, Urdiala och Somero.

2020 Finland

KYVO3, CHP-anläggning

Konkurrensutsättning av EPCM-projekteringskonsult samt ledning och samordning av upphandlingen i projektet i egenskap av beställarens ingenjör (OE). Detaljprojektering av process, mekaniska installationer, HVAC och automation. Ledning och övervakning av byggarbetsplatsen.

2017-2019 Finland

Artiklar om ämnet

Kontakta oss

Lars Sandberg

Projectledare, Energi,
Fimpec AB

FIMPEC SVERIGE

lars.sandberg@fimpec.com

+46 76 781 9292

Sami Nissinen

Affärsdirektör

ENERGITJÄNSTER

sami.nissinen@fimpec.com

+358 40 348 5401

Jorma Paananen

Affärsdirektör, infrastruktur och ren energi

PROJEKTLEDNINGSTJÄNSTER

jorma.paananen@fimpec.com

+358 400 347 373

Ville Kirjonen

Ledande konsult, energi

KONSULTTJÄNSTER

ville.kirjonen@fimpec.com

+358 400 442 109