Mångsidig ingenjörskompetens för industri- och energisektorns behov

Om Tjänsten

Fimpecs ingenjörstjänster är tillgängliga för en mängd olika industribranscher och energiprojekt. De täcker hela livscykeln för ingenjörskonsten: från konceptutveckling, förstudier, grundläggande ingenjörskonst, detaljprojektering till underhållsingenjörskonst. Vi behärskar också olika delområden av ingenjörskonsten omfattande.

Våra omfattande ingenjörsresurser, vår höga kompetensnivå, långa erfarenhet av olika ingenjörsuppgifter och kontinuerlig självutveckling möjliggör ingenjörskonst för utmanande och omfattande platser såsom fabriks-/anläggningsprojekt. Tack vare vårt flexibla arbetssätt kan vi också effektivt utföra begränsade, enskilda uppdrag.

Siffror om Oss

Pågående projekt

250

Djup kompetens från skogsindustri till energi och mycket mer.

Pågående projekt

100+

Vårt bröd och smör är stora och små projekt inom industri- och energisektorn.

Energiomställningsprojekt över

500

MW värt. Vi hjälper våra kunder på vägen mot koldioxidneutralitet.

Våra erbjudna tjänster

Faser i designprocessen

Designområden

Så Här Arbetar Vi

Erfarenhet, kompetens och förmågan att förstå kunden

Vi anser att vikten av god design inte kan överskattas. Bra och projektanpassad design innebär kostnadsbesparingar, punktlighet och säkerhet i ett investeringsprojekt.

Vår största styrka i detta arbete är våra motiverade, kompetenta och internationellt erfarna designers, som är kapabla att innovativa och ansvarsfulla lösningar. Vi har också förmågan och erfarenheten att kombinera expertis från olika specialområden för att tjäna våra kunders behov.

Vi får regelbundet beröm för vår förmåga att genuint lyssna och förstå beställarens behov, samtidigt som vi modigt presenterar vår egen expertis för att hitta de bästa lösningarna. Självklart utnyttjar vi möjligheterna med dagens snabbt utvecklande teknik i vårt arbete och håller våra verktyg och vår kompetens uppdaterade.

Vi erbjuder ingenjörs­tjänster inom dessa branscher

Väte

Tjänster Konsulttjänster, Projektering, Projektledning och byggherre

Ren energi

Tjänster Konsulttjänster, Projektering, Projektledning och byggherre

Skogsindustrin

Tjänster Projektering, Projektledning och byggherre

Övrig industri

Tjänster Projektering, Projektledning och byggherre

Byggd miljö

Tjänster Projektering, Projektledning och byggherre

Exempel på framgångar

Leverans av massa- och kartongteknik

Programmering och design av automationssystem för kemikalier i pappers- och kartongmaskiners våtparti, smetkök och försörjningssystem.

2022 Brasilien

Kartongmaskinsinvestering på fabriken i Uleåborg

Huvudprojektör i genomförandefasen: bl.a. konversion av finpappersmaskin till kartongmaskin, ökning av torkens kapacitet och projektering av förbindelserna mellan avdelningarna.

2019 Finland

Överföringsprojekt av tre Frame 5 gasturbinenheter

Fimpec fungerar som huvudsaklig genomförare i projektet och ansvarar för projektering, upphandlingen och byggherreverksamhet.

2023- Finland

Artiklar om ämnet

Kontakta oss

Mattias Johansson

Försäljnings- och projektchef,
Fimpec AB

FIMPEC SVERIGE