Fimpecs historia

Om historia

Fimpec i sin nuvarande form grundades år 2021 när ingenjörsföretaget CTS Engtec Oy, projektledningsspecialisten Fimpec Oy och det energiinriktade projektledningsföretaget Fundacon Oy började verka under det gemensamma namnet Fimpec. Resan till denna vändpunkt började redan på 1970-talet.

Nuet

2024

Fimpecs omsättning överstiger 50 miljoner euro

Fimpec Groups omsättning ökade med 23 procent under 2023 och nådde ett rekord på 50,5 miljoner euro.

2024

Inrättande av affärsenheten Batteries and Critical Minerals (FBCM)

Den nya affärsenheten utvecklar och erbjuder tjänster för behoven inom gruvindustrin och mineralbearbetning. Inrättandet av denna enhet återspeglar Fimpecs åtagande att investera i batterivärdekedjan och kritiska mineraler.

2024

Expansion av verksamheten i Sverige

Fimpec öppnar ett nytt kontor i Kiruna, norra Sverige. Tidigare hade Fimpec kontor i Stockholm och Västerås.

2023

Fimpec säljer SystemTest OÜ

SystemTest OÜ, som erbjöd omfattande leveranser av automationssystem, såldes till Eimer Automaatika OÜ.

2023

Expansion inom managementkonsultation

Konsultverksamheten konsolideras till Fimpec Consulting Oy, med fokus på energisektorn och den gröna omställningen.

2023

Fokus på grön omställning

Fimpec fattar ett strategiskt beslut att man ska vara en aktör att räkna med inom den gröna omställningen, både i de nordiska länderna och internationellt.

2022

Omsättningen överstiger 40 miljoner euro

Fimpec Groups omsättning 2022 var 41,1 miljoner euro, med en personal på 389 vid årets slut.

2022

Fimpec förvärvar Chemitec Consulting Oy

Chemitec Consulting Oy, baserat i Esbo och grundat 1986, var ett ingenjörskonsultföretag specialiserat på kemiteknik, processdesign, energiindustri, miljöteknik och mineralbearbetning. År 2022 hade företaget sju anställda, med en omsättning på 1,5 miljoner euro 2021.

2022

Helens DHC-nätverksplanering och byggteam flyttar till Fimpec

Överföringen av ett fyrmannateam stöder Fimpecs expertis inom fjärrvärmenät.

2022

Fimpec förvärvar verksamheten i Byggnadsekonomi Oy

Byggnadsekonomi, baserat i Esbo, var en pionjär inom BIM och kostnads- och tidsplanering. Grundat 2010 sysselsatte företaget totalt 15 personer, 10 i Finland och 5 i Sverige, med en omsättning på 1,6 miljoner euro 2020.

2021

Omsättningen överstiger 30 miljoner euro

Fimpecs omsättning 2021, med fokus på tillväxt och internationalisering, nådde 30,3 miljoner euro, med 268 anställda vid årets slut.

2021

Fimpec förvärvar Focusplan Oy

Focusplan Oy, baserat i Åbo, erbjöd högkvalitativ teknisk design, projektledning och konsulttjänster till olika industriella sektorer. Grundat 1988 sysselsatte företaget 30 personer vid tidpunkten för förvärvet, med en omsättning på 2,7 miljoner euro 2020.

2021

Bildandet av Fimpec-gruppen

CTS Engtec Oy, Fimpec Oy och Fundacon Oy började verka under det gemensamma namnet Fimpec den 26 maj 2021. Samtidigt bytte gruppbolaget Smaragdus Oy namn till Fimpec Group Oy. Fimpec definierar sig själv som en toppspecialist inom projektledning och projektering

2021