Ledarskap i projektledning

Om Tjänsten

Fimpecs projektledningstjänster handlar i grund och botten om att agera som våra kunders företrädare och hjälpa dem att genomföra projekt inom utsatt tid och budget. Vi kan sköta denna uppgift antingen självständigt eller som en del av kundens organisation, beroende på projektets natur och det valda genomförandemodellen.

Våra tjänster inom projektledning och byggherre finns tillgängliga för projekt av olika storlekar inom olika branscher. Vi är framför allt kända för att hantera stora investeringsprojekt inom industrin, men vi är även kontinuerligt involverade i nya bygg- och renoveringsprojekt inom olika industri- och energisektorer samt moderniserings- och infrastrukturprojekt inom den byggda miljön.

Våra erbjudna tjänster

Projektledning och byggherre

Siffror Om Oss

Vi hjälper till i alla projektets faser

Våra tjänster inom projektledning och byggherre är tillgängliga i alla projektets faser, i den omfattning som kunden behöver. De inkluderar hantering och övervakning av de preliminära, projekt-, grund-, detaljplaneringsfaserna samt ledning och tillsyn av projektets genomförandefas, inklusive ledning och övervakning av anläggningsinstallationer och driftsättning.

I varje projekt erbjuder vi våra kunder vår mångsidiga erfarenhet och kompetens. Vi ligger i framkant av teknisk utveckling inom vår bransch och använder våra utvecklade verktyg för att stödja ledning, inköp och schemaläggning, vilket ger realtidsinformation om projektets framsteg och därmed möjliggör äkta datadriven ledning. Vi känner till och kan hantera olika genomförande- och kontraktsformer och kan hjälpa våra kunder att välja de bästa alternativen för att uppnå sina projektmål.

Det är fördelaktigt att involvera oss i projektet så tidigt som möjligt. Den största nyttan erhålls när vi kan påverka viktiga beslut och kostnader redan under projekt-, för- och grundplaneringsfaserna. Vid detta skede kan vi hjälpa våra kunder att se risker och fallgropar, skapa framgångsrika planer och därmed säkerställa att projektet håller tidplanen och budgeten under genomförandefasen.

Vi leder projekt inom dessa branscher

Väte

Tjänster Konsulttjänster, Projektering, Projektledning och byggherre

Ren energi

Tjänster Konsulttjänster, Projektering, Projektledning och byggherre

Skogsindustrin

Tjänster Projektering, Projektledning och byggherre

Övrig industri

Tjänster Projektering, Projektledning och byggherre

Byggd miljö

Tjänster Projektering, Projektledning och byggherre

Exempel på framgångar

Fossil­fritt stålverk

Enligt avtalet kommer Fimpec att erbjuda tjänsterna som en del av kundens egen projektledningsorganisation.

2024 – Sverige

Bioproduktfabriken i Kemi

Byggherrekonsulttjänster för projektplaneringsfasen. Projektlednings- och byggplatsövervakningstjänster för byggandet och de mekaniska installationerna i byggfasen.

2020-2023 Finland

Produktionsanläggning för grön vätgas och syntetisk metan

Projektets upphandlingar, tidsplanering, byggplatsövervakning och HSEQ-frågor.

2022- Finland

Artiklar om ämnet

Kontakta oss

Mikko Turunen

Vd, Fimpec PMO Oy
Direktör, Projektledningstjänster

PROJEKTLEDNINGSTJÄNSTER

mikko.turunen@fimpec.com

+358 040 844 7566

Johan Appelqvist

Affärsdirektör, industri

PROJEKTLEDNINGSTJÄNSTER

johan.appelqvist@fimpec.com

+358 50 466 0907

Jorma Paananen

Affärsdirektör, infrastruktur och ren energi

PROJEKTLEDNINGSTJÄNSTER

jorma.paananen@fimpec.com

+358 400 347 373