Valmet levererade massa- och kartongteknik till Klabin i Brasilien, och Fimpec ansvarade för applikations­projektering för automation av kemikalie­systemen

Fimpec genomförde applikationsprojektering av automationssystem till Valmets omfattande leverans av massa- och kartongteknik till Kabin i Brasilien.

Fimpec har medverkat i Valmets leverans av massa- och kartongteknik till den brasilianska massa-, kartong- och papperstillverkaren Klabin genom applikationsprojektering. Leveransen består av en produktionslinje för bestruken kartong, en ny fiberlinje med ett nytt G3-system för kontinuerlig massakokning samt en ny produktionslinje för blekt kemitermomekanisk pappersmassa (BCTMP). Leveranserna är en del av den andra fasen i Klabins stora investeringsprojekt Puma II.

Fimpecs del i Valmets leverans bestod av applikationsprojektering av automationssystem för kemikalier i kartongmaskiners våtparti, smetkök och försörjningssystem.  Under produktionen styr automationssystemet produktionen av nödvändiga kemikalier samt doseringen av dessa kemikalier i massan och – i processens slutfas – på kartongens yta.

Det handlar om ett verkligen storskaligt projekt för Valmet, berättar Sampsa Suni, Senior Manager hos Valmet. Fimpec har en viktig roll som underleverantör i projektet.

”Vi har en lång historia av samarbete med Fimpec vad gäller applikationsprojektering av kemikalier, där de har stark expertis. Därför ville vi också ha med dem i det här projektet, och samarbetet har varit smidigt och konstruktivt. För vår del är det viktigt när vi har gett ett uppdrag att vi kan lita på att arbetet utförs, så att det inte längre är någonting som vi behöver belasta vår egen organisation med. Vi kommer även i fortsättningen att samarbeta med Fimpec i stora och utmanande kemikalieprojektleveranser, säger Suni.

Ett stort och utmanande applikationsprojekteringsuppdrag

För Fimpec var det ett stort och utmanande applikationsprojekteringsuppdrag. Uppdraget ledde till sysselsättning för 5–6 personer under år 2022. Projektet har fortskridit enligt planerna, och Fimpec deltar även i implementeringen av automationssystemet.

”Vår styrka i det här projektet är att Fimpec har en riktigt lång historia av planering av tillverkningsprocesser för papper, kartong och massa. Vi har också lång erfarenhet av applikationsprojektering av smetkök och att skapa styrsystem för sekvenser och processer till smetkök”, berättar Pekka Silvennoinen från Fimpec, som deltagit i projektet.

Projektet, som är i slutfasen, är en fortsättning på det långvariga samarbetet mellan Valmet och Fimpec. Fimpec har under årtionden deltagit i flera olika Valmet-leveranser, exempelvis den första fasen i investeringsprojektet Puma II, då Valmet levererade en kraftlinermaskin och en fiberlinje till Klabins fabrik som öppnades år 2021. Även då utförde Fimpec applikationsprojektering för kemikaliesystem.

Mer information

Harri Soininen

Affärsdirektör

PROJEKTERINGSTJÄNSTER

harri.soininen@fimpec.com

+358 40 552 5814

Läs dessa härnäst