Fimpec medverkar i banbrytande projekt för grön vätgas

Fimpec har tecknat ett samarbetsavtal om konsult- och inköpstjänster med P2X Solutions. P2X verkar för ett utsläppsfritt samhälle och företagets vision är att producera grön vätgas och omvandla den till biobränsle på ett kostnadseffektivt sätt. Ramavtalet inleder ett samarbete som omfattar konsultuppdrag i flera projekt.

Det första av dessa är P2X Solutions produktionsanläggning för grön vätgas som ska byggas i Harjavalta och drivas med förnybar el. P2X Solutions fattade investeringsbeslut för anläggningen den 2 februari 2022. Anläggningen blir den första i Finland som producerar grön vätgas i industriell skala. Vätet kommer framställas utsläppsfritt av vatten med hjälp av elektrolys. En del av vätet kommer att vidareförädlas till syntetiskt bränsle med koldioxid som P2X tagit tillvara. Produktionsanläggningen kommer att ha en kapacitet på 20 MW.

Byggarbetet i Harjavalta storindustripark kommer att inledas hösten 2022 och väntas ta ungefär ett och ett halvt år. Fimpec deltar i projektet ända från förberedelsefasen och ansvarar bland annat för inköp och tidsplanering. När anläggningen står klar kommer den att minska koldioxidutsläppen i Finland med cirka 40 000 ton om året.

”Vi är mycket stolta över att få delta i detta banbrytande projekt för uppbyggnad av en väteekonomi, där vi tack vare vår mångsidiga erfarenhet inom byggprojektsledning kan erbjuda P2X Solutions många fördelar. Särskilt glädjande är att vi genom det långsiktiga ramavtalet kommer att kunna bygga upp ett nära samarbete som gynnar båda parter”, säger Jorma Paananen, affärsenhetschef på Fimpec.

”Fimpecs expertis och erfarenhet övertygade oss om att de är en perfekt partner för att komplettera vår projektledning. Även Fimpecs ambition att medverka i uppbyggnaden av ett fossilfritt välfärdssamhälle spelade en stor roll i valet”, kommenterar Herkko Plit, verkställande direktör för P2X.

Ramavtalet omfattar även samarbete i framtida projekt. Det fleråriga avtalet uppskattas sysselsätta uppskattningsvis 5–15 medarbetare på Fimpec under samarbetsprojekten.

Mer information:

Jorma Paananen, affärsenhetschef, Fimpec PMO Oy
tel. +35 400 347 373, e-post: jorma.paananen@fimpec.com
fimpec.com

Herkko Plit, verkställande direktör, P2X Solutions Ab
tel. +358 50 462 0788, e-post: herkko.plit@p2x.fi
p2x.fi/en/


P2X Solutions är en föregångare inom grön vätgas och Power-to-X i Finland. Vi bidrar till uppkomsten av en marknad för vätgas på ett heltäckande och innovativt sätt genom hela värdekedjan. Vår verksamhet inkluderar produktion och distribution av grön vätgas och syntetiskt bränsle samt kundanpassad leverans av kompletta vätgasanläggningar. För en renare värld – tillsammans.

Fimpec är en specialist som fokuserar på projektledning och projektering. Vi arbetar som projektkonsult i stora investeringsprojekt till industrin och energibranschen och som specialist inom fastighets- och infrastruktursektorerna. År 2020 omsatte vi 25,7 miljoner euro och vi sysselsätter över 260 specialister i Finland och utomlands.

Läs dessa härnäst