EPCM-konsult i projektet Nokianvirta biokraftverk

Nokianvirran Energia Oy:s biokraftverk färdigställdes våren 2016 och det producerar processånga och fjärrvärme till sina ägare. I investeringsprojektet på 45 miljoner euro ersattes den gamla rostereldade pannan från 1970-talet med en modern BFB-panna som byggdes i den gamla pannbyggnaden. Samtidigt förnyades bränslemottagningen och överföringen till pannan. Nokianvirran Energia Oy är ett samriskföretag som ägs av Leppäkosken Sähkö Oy, Nokian Renkaat Oy och Oy Essity Finland Ab.

Fimpec i projektet Nokianvirta biokraftverk

Läs dessa härnäst