Fimpec expanderar till management­konsultation, Panu Rahikka blir vd för Fimpec Consulting Oy

Energibranschen och företag som verkar nära den behöver allt mer stöd för att hitta rätt riktning och för att fatta investeringsbeslut. Vi möter dessa behov genom att etablera Fimpec Consulting Oy.

Fimpec, som erbjuder expert-, projekterings- och projektledningstjänster för energisektorn, samlar sin konsultationsexpertis inom energimarknaden och energiverksamhet till Fimpec Consulting Oy. Diplomingenjör Panu Rahikka tillträder 1.3.2023 som verkställande direktör för den nya enheten. Han rapporterar till Fimpec Group Oy:s vd Jukka Nieminen.

Panu Rahikka (53) har gjort en lång karriär i det internationella konsultbolaget Capgemini. Han har bred erfarenhet av ledningsuppdrag inom expertorganisationer samt som management- och IT-konsult. Innan Rahikka kom till Fimpec var han ansvarig för Capgemini Engineering i Finland.

”Vi får allt fler förfrågningar från våra kunder om att hjälpa dem med deras strategiarbete och investeringsplaner. Vi grundade Fimpec Consulting Oy för att erbjuda stöd till beslutsfattarna inom energisektorn. Vi kommer framöver att utvidga vår verksamhet till att även omfatta andra industrier utanför energisektorn.  Som bäst rekryterar vi nya experter för att utöka tjänsteutbudet”, säger Jukka Nieminen, vd för Fimpeckoncernen.

”Det är otroligt motiverande att få börja arbeta med den gröna omställningen och att samarbeta med de bästa experterna i branschen. Jag är övertygad om att jag kan tillföra den nya enheten en vision och arbetsmetoder inom managementkonsultation som kommer att bidra till framgångar både för vår organisation och för våra kunder”, säger Panu Rahikka, ny vd för Fimpec Consulting Oy.

Våra kunder behöver information om nya energilösningar och -teknologier samt olika alternativa strategier

”Förutom etablerade energibolag inkluderar vår kundkrets till exempel aktörer som ska starta upp verksamhet inom Power-to-X samt tillväxtföretag och projektutvecklare inom vind- och solkraft. Våra tjänster lämpar sig naturligtvis även för företag utanför energisektorn, till exempel industriföretag som strävar efter koldioxidneutralitet eller kommuner som funderar på sin energistrategi”, berättar DI Jussi-Pekka Kuivala, direktör för energikonsultation på Fimpec Consulting Oy.

Fimpec Consulting erbjuder oberoende konsulttjänster till företag som arbetar med energiomställningen när företagen söker ny riktning och nya affärsmöjligheter. Tjänsteutbudet inkluderar olika typer av strategiarbeten, marknadsundersökningar, investeringsbedömningar och genomförbarhetsanalyser.

”Vi tar reda på vilka investeringar och tjänster som är värda att satsa på för att företagen ska kunna svara på utmaningarna som medförs av energiomställningen och konkurrensen,” sammanfattar Jussi-Pekka Kuivala.


» Bild på Panu Rahikka för mediebruk


Mer information

Jukka Nieminen, verkställande direktör, Fimpec Group Oy
tfn +358 40 557 4547 eller jukka.nieminen(at)fimpec.com

Panu Rahikka, verkställande direktör, Fimpec Consulting Oy
tfn +358 44 090 4266 eller panu.rahikka(at)fimpec.com

Mer information om Fimpec Consulting Oy:s tjänster

Fimpec Consulting Oy erbjuder sina kunder heltäckande konsulttjänster för beslutsstöd inom energisektorn. Våra konsulter har expertkompetens om olika energilösningar och -teknologier, energimarknaden och energiverksamhet. Vi har specialiserat oss på vätgas och Power-to-X-lösningar samt relaterad grön elproduktion samt på värme- och kylmarknaden.

Våra tjänster inom managementkonsultation omfattar bland annat:

Läs dessa härnäst