Fimpecs expert ser vätgasen bli den centrala energibäraren

Alla de nya gröna energikällorna som vind, vatten behöver nya distributionsformer för att fungera som drivmedel på fartyg eller transport över längre sträckor. Fimpecs expert, Raine Luomanen, målar upp en bild av vätgasen som grundenergibärare som kan transporteras i pipelines och omvandlas till metanol för exempelvis fartyg eller ammoniak för lagring. Vi kan redan idag se början på ett svenskt/finskt vätgasnät som kommer att utvecklas snabbt och ge Sverige och Finland stora möjligheter som leverantörer av grön energi.

Raine Luomanen är Fimpecs vätgasexpert, ja till och med vätgasevangelist. Han ser vätgasen som en sorts grundenergibärare som man sedan kan omvandla till det energislag som passar situationen bäst. Vi talar om att förvandla vätgas tillbaka till elektricitet för bland annat bilar, vidare raffinering till metanol för tyngre transporter som fartyg, ammoniak för att transportera och vidareförfina energin och mycket annat. Ja, vätgas kan till och med användas för att producera protein via en encellig bakterie, det vill säga omvandlas till energislaget mat. Matvaruindustrin är med och finansierar utvecklingen.

– Vi i Sverige och Finland har en unik möjlighet här. Med all potentiell vattenkraft och vindkraft i Norden finns det en oerhörd potential för export av grön energi till Kontinentaleuropa. Det blir frågan om jättelika investeringar som troligen också kommer att knyta Sverige och Finland allt närmare varandra som energileverantörer. Jag brukar göra jämförelsen av vätgas med pappersmassa som ju är grundmaterialet för många olika pappers- och kartongmaterial som vi använder i vår vardag. På samma sätt är vätgasen den gemensamma nämnaren för mycket av den nya gröna energin, kommenterar Raine.

– Ännu så länge handlar den stora osäkerheten om var priserna för vätgas kommer att handla. När det börjar kunna skönjas tydligare så faller nog många bitar på plats. Men det finns mycket som driver denna utveckling. Stora internationella varv har redan börjat bygga fartyg med metanolmotorer. Men det går också att konvertera befintliga fossildrivna fartyg till exempelvis metanoldrift, fortsätter Raine.

Från och med första januari i år började EU:s ETS lagstiftning om extra miljöskatt för alla fartygstransporter som drivs av bunkerolja eller diesel. Skatten kommer successivt att ökas för varje år. Den kommer att bli ytterligare en motivator för att hitta gröna alternativ.

Men nu är processen i gång på både svenska och finska sidan med att bygga upp ett vätgasnät. Bygglov är till stor del på plats och de första sträckningarna ska vara klara 2030, främst i norra Sverige och Finland. På sikt ska de bindas samman och bilda pipelines länkade till Centraleuropa. Processen med att bygga vätgasverk har också kommit i gång, alltså verk där förnyelsebar omvandlas till vätgas. När vi är framme vid 2030-35 kommer det att finnas åtskilliga i drift. Då blir det vätgas i stor skala, vilket krävs för att uppnå alla fördelar.

Tyskland, som har och kommer att ha stora behov av grön energi, är naturligtvis en jättelik potentiell kund, liksom dess grannländer. Enbart Tyskland kommer enligt EU att på 2040-talet behöva över 80 TWh grön energi i form av vätgas, samtidigt som man räknar med att bara kunna producera endast 20 TWh själv. Den samtidiga nedmonteringen av den ryska fossila gasen och kärnkraften har skapat stora behov av alternativ.

– Jag skulle vilja säga att Sverige och Finland kommer i framtiden att ha ett så kallat ”Norway moment” då vi har möjlighet att förse stora delar av Europa med konkurrenskraftig grön vätgasenergi. Även det gröna stålet visar sig vara en god affär som i slutändan endast marginellt höjer priser på till exempel bilar och annat som tillverkas av högklassigt stål.

– Jag skulle vilja säga att vi är lyckligt lottade här uppe med den potential för grön energi som vi har. Särskilt området runt Bottenviken kommer att bli ett centrum för europeisk grön energi och vätgasen är energiformen som kommer att transportera den till användarna. Nu gäller det bara att hitta personal till allt som ska byggas, avslutar Raine.

För mer information
Raine Luomanen
Lead Consultant, Power2X
+358 44 7800 193
Raine.Luomanen(at)fimpec.com

 

Läs dessa härnäst