Fimpec kunde erbjuda en väg till internationella uppdrag

Sedan sommaren 2020 har Matti Alonen varit precis där han velat – med i ett stort byggprojekt utomlands.

Matti Alonen, diplomingenjör i byggnadsteknik, säger att tanken om att arbeta utomlands redan väcktes under studietiden. Intresset för internationella utmaningar uppstod när han var utbytesstudent i Österrike och tutor för internationella studenter i Tammerfors.

Efter examen hann Alonen ändå arbeta med byggentreprenader i över tio år i Finland, men tanken om att arbeta utomlands fanns kvar. Möjligheten till detta realiserades när han började på Fimpec sommaren 2019 och som byggchef började förbereda ett projekt i Tyskland. Sommaren 2020 var det dags att flytta till Leipzigtrakten. Alonen var inte särskilt nervös över den stora förändringen.

”När allt kommer omkring kändes hoppet inte så stort. Jag hann förbereda mig ordentligt och jag var van vid att bo utomlands tack vare studentutbytet. I själva verket tog jag det egentliga språnget till internationella grejer när jag började som utbytesstudent.”

I Tyskland bör man tyska

Nu leder Alonen ett byggherreteam med tio personer i projektet. Teamet har ansvaret för att leda byggarbetena i projektet, styra projekteringen och konkurrensutsätta entreprenaderna.

Enligt Alonen har arbetet i den nya omgivningen motsvarat förväntningarna. Det känns bra att arbeta i Tyskland när man behärskar språk.

”Naturligtvis måste den yrkeskunskapen finnas, men man måste även behärska tyska och engelska. Bara i vårt byggherreteam har vi representanter för olika kulturer och precis som i alla större byggprojekt kommer det aktörer från olika håll i världen.”

När man behärskar det lokala språket är det också lättare att ordna livet utanför arbetet. Detta betonas framför allt när hela familjen flyttar till det nya landet, så som i Alonens fall.

”Också det har gått bra. Barnen går redan i skola här och också i övrigt har vi tagit seden dit vi kommit. Här gäller det samma som på jobbet: man klarar sig utmärkt när man kan språket.”

Betydelsen av flexibilitet betonas

Anpassningen till det nya arbetet och den nya kulturen har underlättats av att arbetsgivaren har erfarenhet av stora internationella projekt och arbete utomlands. Råd och hjälp för att ordna det praktiska har funnits att tillgå.

”Så här i början är det viktigt med ömsesidig flexibilitet och att ge det lilla extra. För sin del har ärendena kunnat uträttas enklare då Fimpec redan under våren 2020 grundade dotterbolaget Fimpec Deutschland GmbH här, så vid behov finns hjälpen nära.”

Läs dessa härnäst