Fimpecs moderna ledare, del 2: Sylvain Koivulampi

I den här tredelade serien får vi bekanta oss med tre moderna ledare hos Fimpec. I del två beskriver Sylvain Koivulampi hur det öppna verksamhetssättet har hjälpt hans karriär hos Fimpec och hur stor betydelse vars och ens egna handlingar och kunskaper har för att projekt ska lyckas.

Projektingenjör Sylvain Koivulampi startade hos Fimpec 2015, i slutet av sina studier till diplomingenjör inom byggnadsteknik. Han letade efter intressanta arbetsmöjligheter och potentiella arbetsgivare då han råkade på Fimpecs webbplats. Koivulampi var intresserad av Fimpecs specialisering inom byggnads- och projektledningsuppgifter för industri och lokalprojekt samt av företagets internationaliseringsmöjligheter. Därför kontaktade han företagsledningen direkt. Koivulampi fick genast arbete och fick börja med masskalkyler inom projektet för Riikinvoimas ekokraftverk.

Arbetsuppgifterna har utvecklats från det och han har fått erfarenheter från många olika projekt. Efter Riikinvoima deltog Koivulampi i MetsäFibres projekt för bioproduktfabriken i Äänekoski och efter det fick han möjligheten att göra sitt diplomarbete för Fimpec. Efter att han blivit klar har han gått från arbetsplatsingenjör till projektingenjör. För närvarande arbetar han med UPM:s hamnterminalprojekt under sin första utlandskommendering i Montevideo i Uruguay. Koivulampis projektingenjörsarbete innefattar kostnadsövervakning och -uppföljning, masskalkyler samt tidtabellsplanering och -uppföljning.

Öppenheten är verksamhetens kärna

Koivulampi anser att projektarbete innebär att man lever enligt de villkor som ställs av projektets krav och framgångar. Därför leder han sitt eget arbete särskilt genom att prioritera sina uppgifter och kommunicera på ett öppet sätt. Uppgifterna arrangerar han enligt vad som vid förekommande tidpunkt är viktigast för att projektet ska framskrida. I sitt arbete försöker Koivulampi även att vara absolut ärlig gentemot både sina egna chefer och kollegor och mot kunder och övriga intressegrupper.
”Jag vill handla på ett öppet sätt så att jag berättar om eventuella utmaningar eller problem som jag tycker mig identifiera, men jag säger även gärna om något verkar vara alldeles särskilt smart”, öppnar Koivulampi.

Enligt Koivulampis egen erfarenhet är öppenhet något man särskilt kan förverkliga hos Fimpec.

”Jag har aldrig råkat ut för en situation där det skulle ha varit så att jag ville ta upp en sak men sedan känt att jag hellre låter bli. Atmosfären har alltid varit sådan att man kan och vågar ta upp vad det än är om det känns så.”

Koivulampi satsar på att få ett projekt att lyckas precis genom att leda sitt eget arbete. Det är viktigt att det egna arbetet framskrider i takt med projektet och att man ansvarar för sina egna uppgifter så att man sköter dem så bra som möjligt. Dessutom främjar han att projektet lyckas genom att skapa en öppen atmosfär.

”För egen del försöker jag komma bra överens med alla som arbetar med projektet och att stödja dem så att de lyckas med sina egna uppgifter. Det genomför jag genom att proaktivt dela information. Om jag skulle få information under mitt eget arbete som jag anser att någon annan i projektteamet kunde ha nytta av, så delar jag informationen till den personen. På så sätt kan jag skapa en öppen atmosfär och även hjälpa andra”, beskriver Koivulampi.

Koivulampi anser att det moderna ledarskapet syns för arbetstagarna hos Fimpec i form av öppenhet, som en av fördelarna med en lågtröskelorganisation. Tröskeln att kontakta chefer och kollegor är låg, eller finns egentligen inte alls. Det är lätt att prata om vad det än är. Dessutom kommer man överens med alla kollegorna och alla är proffs. Under olika projekt har Koivulampi upplevt det moderna ledarskapet som härrör sig från öppenheten särskilt via projektteamen.

”Under projekten har projektteamen blivit sådana att atmosfären har varit jättebra. Inte bara mellan oss som arbetar för Fimpec, utan för hela projektorganisationen. Vi har inte ett arbetssätt där vi bara ser till oss själva eller isolerar oss som ett Fimpec-block utan vi arbetar verkligen som en sömlös del av projektorganisationen, för att främja projektet”, säger Koivulampi sammanfattningsvis.

Förutom öppenheten är insiktsfullheten och rättframheten betydelsefulla för Koivulampis eget arbete och han anser inte att de bara är fina påklistrade ord. Det att de faktiskt förverkligas är ett av skälen till att han har trivts så pass länge hos Fimpec. Koivulampi anser att de förverkligas i projekten på ett sätt som gör att kommunikationen är direkt och otvungen, både mellan dem som arbetar för Fimpec och mellan de övriga som deltar i projektet.

”Till exempel här under hamnterminalprojektet i Montevideo ser vid dem och de förverkligas så att även om andra från Fimpec deltar i projektet så arbetar vi ändå som en sömlös del av hela projektledningsorganisationen. Projektets totala fördel styr all verksamhet.”

Möjligheter till utveckling

Parallellt med öppenheten har utvecklingen av Koivulampis egna färdigheter varit en viktig del av hans karriär hos Fimpec. Han anser att han har kunnat utveckla och uppdatera sitt kunnande eftersom hans uppgifter inom varje projekt har varierat.

”Arbetsbeskrivningen och ansvarsområdena inom olika projekt har delvis varit likartade men det har alltid förekommit variationer. Jag har lärt mig mycket nytt och nyttigt under varje projekt. Hos Fimpec har jag i synnerhet fått uppleva hur man inom en sådan här organisation kan arrangera arbeten för experter enligt deras styrkor och utvecklingsönskemål. I själva verket har hela min karriär hos Fimpec gått så att man har erbjudit mig arbeten inom olika projekt där arbetsbeskrivningen och uppgifterna motsvara mina kunskaper och stöder utvecklingen av dem”, beskriver Koivulampi.

Han beskriver sin passion för bättre projekt även genom sina egna kunskaper.

”Jag är medveten om att jag bara är en byggsten i ett större maskineri för de olika projekten. Jag förstår att mina egna roller och uppgifter, vad de nu än är, är viktiga och därför vill jag göra mitt jobb så bra som möjligt.”

Koivulampi anser att han har vuxit både professionellt och som människa hos Fimpec. Som yrkesmässig tillväxt räknar han särskilt en fördjupad förståelse för byggnadsprojekt inom industrin samt en förståelse för hur den kundorienterade delentreprenörmodellen och projektledningen fungerar i samband med detta.

”Jag har fått arbeta med olika slags människor och på det sättet har jag även vuxit som människa eftersom arbetskamraterna och kollegorna byts ut i samband med projekten. Jag har även lärt mig tyst information av dem men även fått lära känna nya människor, till och med överallt i världen som nu under det här senaste projektet. Det har verkligen öppnat mina ögon”, säger Koivulampi sammanfattningsvis.

Nycklar till ledarskap

Koivulampis var alldeles i början av sin karriär då han startade hos Fimpec. Fimpec har alltså haft en stor betydelse för hans karriär och kunnande. Koivulampi har inte ännu haft någon ledarskapsbefattning men ledarskap kräver inte nödvändigtvis motsvarande titel. Koivulampi anser att om en möjlighet till ledarskapsuppgifter skulle uppstå i framtiden så har han fått bra lärdomar hos Fimpec för att arbeta med de uppgifterna.

”Hos Fimpec har jag fått lära mig att om jag någon gång kommer att arbeta med chefsuppgifter så lönar det sig att skapa en atmosfär där mina underställda och kollegor vågar ta upp vilken fråga som helst. Jag anser att det är kopplat särskilt till öppenhet, ärlighet och rättframhet, det att man står för det man lovat och handlar på samma sätt som man vill att andra ska handla. Hos Fimpec är det precis så.”

Läs dessa härnäst