Fimpec runt om i världen, del 1: byggarbetsledare Juan Artucio, Uruguay

Denna artikelserie presenterar Fimpecs kunniga personal världen över. I den första delen berättar byggarbetsledare Juan Artucio från Uruguay om sin arbetsfilosofi och sina erfarenheter av Fimpecs hamnterminalprojekt i Montevideo.

Juan Artucio (mitten) i hamnen i Montevideo, tillsammans med Santiago Zamora från Fimpec (höger) och Marcelo Alvarez från UPM (vänster). De arbetar med samma hamnterminalprojekt.

Juan Artucio arbetar med ett hamnterminalprojekt i Montevideo där Fimpec har ansvaret för att leda byggarbetet. Det är ett av Fimpecs största internationella projekt just nu. Juan har nästan tio års erfarenhet som byggarbetsledare från olika typer av byggprojekt i Uruguay. Han har studerat byggnadsteknik och ekonomiadministration.

Till Juans uppgifter som byggarbetsledare hör att samordna arbetet, övervaka kvalitet och tidtabeller, verifiera ritningar och lösa problem. Juan har under nästan hela sin karriär arbetat med den kända uruguayanska ingenjören Jorge Kliche och har lärt sig massor av honom.

”Jorge har otroligt mycket kunskap och erfarenhet av byggprojekt i Uruguay och är en väldigt bra chef och mentor. Det var tack vare honom som jag kom till Fimpec och vårt nuvarande terminalprojekt.”

Internationell erfarenhet på hemmaplan

Juan berättar att han väntat på möjligheten att få arbeta med hamnterminalprojektet i ett par år. Hans mentor Jorge har ett långt samarbete med UPM, som år 2017 meddelade att man undersöker möjligheten att bygga ett massabruk i Uruguay. Ett par år senare fick byggprojektet grönt ljus och samtidigt inleddes bygget av en hamnterminal som en del av UPM:s storsatsning i Uruguay.

Hamnterminalen i Montevideo är en internationell byggarbetsplats med experter från Finland, Uruguay och Storbritannien samt entreprenörer från ett flertal länder. Det är något som Juan uppskattar.

”Vi har folk från många länder i projektteamet och bland entreprenörerna, och jag tycker vi kan lära oss mycket av varandra. Jag har till exempel märkt att finländare är bättre på att göra skillnad mellan arbete och fritid. Det är något jag gärna vill bli bättre på, för jag tar ofta jobbet med mig hem och pratar om jobbet med min flickvän som också arbetar med samma projekt.”

”En internationell miljö kräver dock öppenhet, tolerans och empati av oss alla. Jag brukar ofta beskriva projektet som en internationell erfarenhet på hemmaplan”, berättar Juan.

Arbetar enligt en tydlig filosofi

Juans personliga arbetssätt är något som har växt fram under hans tid på Fimpec och tidigare arbetsplatser.

”Jag är bestämd med rättvis. Det är något vi ofta pratat om med min chef på Fimpec. I mitt arbete för jag diskussioner med entreprenörer om vad vi behöver och när, och det är inte alltid enkelt. Det finns många slags människor och aktörer på en byggarbetsplats och det är vårt jobb att se till att allt fungerar för alla. Det är där filosofin om att vara bestämd men rättvis kommer in. Men vi har en bra stämning och ett fungerande samarbete mellan alla aktörer på byggplatsen”, säger Juan.

Juans filosofi om att vara bestämd men rättvis inkluderar även empati och transparens. Saknas de är det svårt att skapa förtroende och tillit som får folk att göra som man säger. ”En uruguayansk fotbollschef har sagt att förtroende är något som tar trapporna upp men hissen ner. För mig är detta något av ett rättesnöre i livet. Empati och förmåga att sätta sig i någon annans situation är viktiga egenskaper för mig både professionellt och i privatlivet”, förklarar Juan.

Att vara bestämd med rättvis är inte alltid enkelt, men enligt Juan är det nödvändigt och rentav en etikfråga. I slutändan handlar det om att göra sitt bästa för ett lyckat projekt.

”Jag försöker alltid göra klart för entreprenörerna att vårt jobb är att säkerställa ett framgångsrikt projekt, det är vårt grundläggande mål. Att vara bestämd kräver en del finess, för man får inte glömma att vara vänlig. Det är viktigt att få den andra att förstå varför en sak måste göras på ett visst sätt, och lyckas man med det bidrar man till ett lyckat projekt.

Internationell erfarenhet och utvecklingsmöjligheter lockar

Även om Juan har fullt upp på jobbet har han även tid för annat. På fritiden gillar han trädgårdssysslor och att umgås med vänner vid en traditionell uruguayansk parrilla.

”Jag flyttade nyligen till ett nytt område som jag verkligen gillar för att det är så lugnt där. För några år sedan skulle jag aldrig ha kunnat föreställa mig att bo i förorten, men sånt är livet. På fritiden har jag fixat på mitt nya hus och nu när det är klart har jag blivit intresserad av trädgårdsskötsel. Jag har även en uruguayansk parrilla i huset, så jag bjuder ofta vänner hem på grillfest”, berättar Juan.

När det gäller jobbet är Juan hoppfull att få fortsätta på Fimpec, för företagets arbetssätt som bland annat ger möjlighet till professionell utveckling har gjort ett gott intryck. Juan menar att man blir uppmuntrad på Fimpec och får möjlighet att utvecklas. Han är även öppen för mer internationell erfarenhet utomlands.

”Det har varit en ära att få arbeta med detta projekt och på Fimpec. Det är en fantastisk karriärmöjlighet och utvecklingsmöjlighet för mig personligen. Jag har en väldigt bra chef som jag kan lära mig mycket av. Det har varit otroligt givande att arbeta med honom och alla andra experter i projektet och jag skulle gärna arbeta på Fimpec även efter terminalprojektet, till exempel med något utländskt projekt för att få mer internationell erfarenhet.”

Läs dessa härnäst