Fimpec runt om i världen, del 3: Project controller Magnus Krause, Tyskland

Denna artikelserie presenterar Fimpecs kunniga personal världen över. I seriens tredje del berättar den tyske projektledaren Magnus Krause om sitt arbete som egenföretagare och beskriver de saker som är viktiga för honom i hans arbete.

Magnus Krause bodde i Leipzig i Tyskland i tio år. Där studerade han ekonomi och datavetenskap. Efter sin examen arbetade han som projektledare för ett välkänt tyskt bilföretag, Porsche, innan han blev egenföretagare. Sedan dess har han arbetat som projektledare vid ett antal olika projekt.

Magnus blev en del av Fimpecs team efter att byggarbetsplatschef Michael Lisso bad honom komma till UPM:s bioraffinaderiprojekt i Leuna i början av 2020. I projektet ansvarar Fimpec för projektets byggnadsarbeten, den strategiska planeringen och för konkurrensutsättning av byggprojekt. Magnus är project controller vid projektet.

Flexibilitet är en tillgång för en egenföretagare

Enligt Magnus var anledningen för övergången till egenföretagande att det efter ett antal år vid Porsche började kännas långsamt och stelt. Han berättar att han ville lära sig nya saker och saknade en mer dynamisk arbetsmiljö. Det var orsaken till att han började arbeta som egenföretagare. Egenföretagandets annorlunda balans mellan arbete och fritid var någonting som väckte Magnus intresse. För någon som precis har avslutat sina studier är balansen mellan arbete och fritid annorlunda än för dem som har arbetat längre. Magnus ville inte förlora studentlivets flexibilitet och att arbeta från nio till fem kändes inte som hans grej. Att skapa sitt eget företagsnamn verkade därför vara det rätta att göra.

”För mig är det bäst att vanliga löpande saker, som till exempel möten, sker på vardagar och att jag i lugn och ro kan arbeta på kvällar och helger. Ibland jobbar jag på söndagen och sover en timme längre på måndagen. Som egenföretagare är min tidtabell mer flexibel och friare än som ”normal” anställd”, beskriver Magnus fördelarna med sitt arbete.

Magnus anser också att detta arrangemang passar bra för ett ungt företag som Fimpec Deutschland. I början kan företaget anställa självständiga egenföretagare och senare, när företaget växer, kan arbetskraften utökas genom att anställa specialister i ett så kallat normalt anställningsförhållande.

Organisation och kommunikation är viktigt i den aktuella uppgiften

I det aktuella projektet har Magnus ett flertal ansvarsområden. Han är vanligtvis den första personen som entreprenörerna kontaktar om de har frågor eller behöver förhandla om någonting. Han bistår vid förfrågningar relaterade till planer, ritningar och tidtabeller. Magnus ansvarar också för arrangemangen vid byggarbetsplatserna. Byggprojektet har två stora områden med staket, toaletter, lyftkranar, transport av tunga varor och ett förvaringsutrymme.

“Mitt ansvar sträcker sig från mindre stöduppgifter till större helhetslösningar av problem. Att organisera, hitta lösningar och hitta information är viktigt i mitt arbete”, berättar han.

På grund av en varierande arbetsbelastning strävar Magnus efter att utföra sina uppgifter i en klar ordning, prioritera dem och hela tiden ta i beaktande projektet som helhet. Till hans arbetssätt hör att organisera uppgifterna med hjälp av listor och påminnelser. ”Eftersom mitt arbete är så varierande och då min telefon ringer 50 gånger om dagen, hjälper listor och påminnelser mig att hålla reda på hur jag utför mitt arbete. Det är kanske ett ganska typiskt tyskt sätt att arbeta, att organisera och vara i tid”, skrattar Magnus.

Men om de egna arbetsflödet är välorganiserat så bidrar det också till hela projektets framgång. Därtill spelar noggrannhet och kommunikation en stor roll. Magnus försöker alltid att så snabbt som möjligt svara på frågor, eftersom tid också är en viktig del vid projektets utveckling. ”Gällande förfrågningar och specifika frågor är det viktigt att svaren är tydliga, för en tydlig kommunikation sparar också mycket tid”, berättar han.

Magnus drivs av en vilja att lära sig nya saker och av att förbättra sin kompetens. Han letar ständigt efter nya möjligheter där han kan lära sig något nytt och intressant. I sin nuvarande roll har Magnus så många olika ansvarsområden att lärandet sker på ett naturligt sätt vid de dagliga uppgifterna.

I Fimpecs tyska team gör man saker på ett modernt sätt

Förutom att organisera sitt eget arbete på ett noggrant sätt ser Magnus öppenhet och fördomsfrihet vid all verksamhet som en viktig tillgång, speciellt vid större byggprojekt. Enligt honom borde öppenheten och fördomsfriheten vara obligatorisk, eftersom man aldrig kan förutsäga vad som kommer att hända vid byggarbetsplatsen. ”Vissa aktörer är sådana att de alltid först säger nej till allt, men vid Fimpec är det en nödvändighet att ha en öppen inställning. Till exempel i vårt team vid Fimpec är det uppenbart att vi alla är problemlösare.”

Förutom den öppna arbetsmiljön trivs Magnus vid ett finskt företag också på grund av att verksamheten är modern. ”Jag tror inte att Fimpec skulle kunna vara modernare än vad den är”, skrattar han. Han är imponerad av de omfattande kunskaperna i engelska, de gedigna datakunskaperna och av användningen av ny teknik och praxis. Till exempel så är en av Magnus uppgifter att varje vecka ta fotografier med en drönare. ”Vi använder bilderna i våra veckomöten och tack vare detta kan vi konkret se hur byggarbetsplatsen har utvecklats. Detta har prisats av flera entreprenörer och även av andra aktörer”, berättar Magnus.

Trots coronaviruspandemin har Fimpecs team i Tyskland både lyckats leda projektet och skapa en bra laganda. Även om teamet arbetar som en del av UPM:s projektorganisation (vilket är en vanlig verksamhetsmodell vid Fimpecs större byggprojekt) utgör Fimpecs anställda en mycket sammansvetsad grupp. Magnus berättar att teamet under förra sommaren ordnade ett gemensamt evenemang och hoppas på att man kan göra det igen nästa sommar. På grund av distansarbete träffas teamets medlemmarna inte varandra så ofta.

”Jag är mycket glad över att få arbeta med det här projektet. Även om vi inte arbetar på samma ställe hela tiden så känner vi varandra väl och kommer bra överens. Dessutom är projektet mycket framtidsorienterat och bra för regionerna Leipzig och Leuna”, säger Magnus.

Läs dessa härnäst