Kouvola

Verksamhetsställe

Kontor

Kouvola

Kaikukatu 7
45100 Kouvola
Finland

Kontaktpersoner

Sami Ström

Affärsdirektör

BATTERIER OCH KRITISKA MINERALER

sami.strom@fimpec.com

+358 40 596 5029

Aki Kaulamo

Försäljningschef

ENERGITJÄNSTER

aki.kaulamo@fimpec.com

+358 50 475 6117

Antti Lahtinen

Projekteringschef, Teknisk beräkning,
Konstruktions­projektering

PROJEKTERINGSTJÄNSTER

antti.lahtinen@fimpec.com

+358 40 1541 651

Antti Lukka

Senior Consultant

KONSULTTJÄNSTER

antti.lukka@fimpec.com

+358 40 535 0626

Janne Kellola

Projekteringschef,
El, Automation

PROJEKTERINGSTJÄNSTER

janne.kellola@fimpec.com

+358 40 713 6906

Jussi Järvelä

Projekteringschef,
Anläggningsprojektering

PROJEKTERINGSTJÄNSTER

jussi.jarvela@fimpec.com

+358 40 518 8548

Reijo Parkkinen

Försäljnings- och projektchef

ENGINEERING SERVICES

reijo.parkkinen@fimpec.com

+358 400 682 272