Fimpec har huvud­genomförarens skyldigheter i projektet Päätaso 900 vid guldgruvan i Kittilä

I projektet Päätaso 900 låter Agnico Eagle Finland Oy bygga en ny huvudnivå på 900 meters djup i guldgruvan i Kittilä. Fimpec Oy har i projektet huvudgenomförarens skyldigheter i samarbete med beställaren. Fimpec svarar för huvudgenomförarens skyldigheter i projektet Päätaso 900 vid guldgruvan i Kittilä.

Agnico Eagle Finland Oy:s gruva i Kittilä är den största guldgruvan i Europa. I det pågående projektet Päätaso 900 byggs en ny huvudnivå i gruvan före slutet av 2023. Den ska göra det möjligt att utnyttja den rika guldförekomsten på ett allt större djup och uppskattningsvis förlänga gruvans verksamhet till medlet av 2030-talet.

De personal-, service- och tekniska utrymmen som behövs för att utvidga gruvan placeras på den nya huvudnivån. Cirka 75 000 kubikmeter mark bryts och lokalernas yta är totalt 12 000 kvadratmeter.

Projektet genomförs i två faser, där man under den första bygger bland annat matsal, parkeringsutrymmen och personalutrymmen och under den andra en servicehall, verkstads- och fordonstvättutrymmen samt huvudlager. Byggarbetena i den första fasen startade i augusti 2020 och lokalerna ska överlämnas i september 2021. Brytningsarbetet i den andra fasen har också startat och byggarbetena är slutförda under andra hälften av 2023.

Fimpecs roll i utbyggnaden av gruvan i Kittilä

Fimpec Oy svarar i genomförandefasen av projektet Päätaso 900 för projektchefens, byggplatschefens, arbetarsäkerhetskoordinatorns samt fastighetstekniska expertens och övervakarens uppgifter.

”Vi sköter huvudgenomförarens skyldigheter i projektet i nära samarbete med beställaren. Uppgiftsfältet är stort och omfattar bland annat sammanpassning och övervakning av arbetena, kostnadsuppföljning och -styrning samt ansvar för säkerheten i arbetet över lag”, berättar Tiina Vanhanarkaus, projektchef på Fimpec. Hon arbetar heltid på gruvbyggplatsen.

Det pågående projektet är en fortsättning på Agnico Eagle Finland Oy:s och Fimpec Oy:s långvariga samarbete i Kittilä. Fimpec har varit med i projektet Päätaso 900 sedan 2018 från projektets förberednings- och projekteringsfas, där företaget hade ansvaret för att förbereda och leda projekteringen samt för budgetering och kostnadsövervakning.

Dessförinnan svarade Fimpec för projektkonsultation, projektledning och övervakning av byggarbetena samt för HSE-övervakning i projektet Keskuspumppaamo, där en ny central pumpstation byggdes under åren 2018–2019. Vid utbyggnaden av pastaanläggningen, schaktet och anrikningsverket hade Fimpec under åren 2017–2020 ansvaret för byggchefens uppgifter.

Under marken arbetar man i en speciell omgivning

När man arbetar djupt under marken måste förhandsplaneringen göras noggrant och det ställer också vissa begränsningar på vad man kan göra. Enligt Tiina Vanhanarkaus är det egentliga byggarbetet emellertid likadant som ovanpå marken.

”För att arbetet ska löpa på smidigt och logistiken ska fungera måste arbetsplaneringen göras noggrant, eftersom man befinner sig långt nere och det tar tid att komma upp till markytan. Av samma orsak måste man fästa ännu större vikt vid arbetarsäkerheten och framför allt brandsäkerheten än vanligt och det måste finnas detaljerade anvisningar för dessa. På grund av sprängningsarbetet måste man även i detalj specificera när man får arbeta i området eftersom området måste hållas tomt när man spränger.”

”Annars är detta en normal byggarbetsplats där vi bygger lokaler på samma sätt som ovanpå marken. Fördelen här är att förhållandena är likadana året om. Vi störs inte av kyla, vindar, regn eller sommarhetta”, tillägger hon.

Läs dessa härnäst