Fimpec satsar på sina tjänster för fjärrvärme och fjärrkyla

Fimpec fortsätter att växa kraftigt. Nyrekryteringar och företagsförvärv genererar tillväxt på den finska marknaden och i utlandet. Den 1 september fick Fimpecs tjänster för fjärrvärme och fjärrkyla en tillväxtspurt när Helens projekterings- och byggteam för DHC-nät övergår till Fimpec i sin helhet. Fimpec kommer att ha totalt 21 experter inom DHC efter affären.

Helens design- och konstruktionsteam för DHC-nät blir en del av Fimpec

Helens design- och konstruktionsteam för DHC-nät (dvs. District Heating & Cooling) består av fyra teammedlemmar som flyttade till Fimpec den 1 september. De övergår som s.k. gamla arbetstagare och kommer att fortsätta med samma arbetsuppgifter som tidigare. De ansluter sig till Fimpecs energiteam i Helsingfors.

De nya teammedlemmarna stärker Fimpecs befintliga kompetens inom fjärrvärmenät som sedan tidigare har representerats särskilt av det estniska företaget HeatConsult Oü. ”Det nya teamet med sin specialkompetens gör det möjligt för oss att erbjuda våra DHC-nättjänster på en bredare skala,” konstaterar Fimpecs operativa direktör Jarno Rannikko.

Flytten innebär inte bara nya medarbetare för Fimpec, utan också att en del av Helens DHC-projekt övergår till Fimpec. Förändringen kommer att fördjupa samarbetet mellan våra olika avdelningar. På detta vis får vi en bra utgångsläge att fortsätta utveckla Fimpecs tjänsteutbud inom fjärrvärme och fjärrkyla i såväl Finland som internationellt.

”Serviceavtalet för planering, utbyggnad och dokumentation av fjärrvärme- och fjärrkylanätet fördjupar partnerskapet mellan Helen och Fimpec. Partnerskapet stödjer Helens strategi och ger möjlighet att fokusera på kärnverksamheten, vilket stärker hanteringen av nättillgångar för fjärrvärme- och fjärrkylanätverken. Jag är övertygad om Fimpecs förmåga och vilja att utveckla servicesamarbetet med Helen och samtidigt hela energinätsbranschen”, säger Lauri Utriainen, Head of Energy Platform på Helen.

Mer information:

Jarno Rannikko, operativ direktör, energi, Fimpec
jarno.rannikko@fimpec.com
Tfn 050 575 1716

Lauri Utriainen, Head of Energy Platform, Helen
lauri.utriainen@helen.fi
Tfn 040 744 6516


Fimpec är en specialist som fokuserar på projektledning och projektering. Vi arbetar som projektkonsult i stora investeringsprojekt till industrin och energibranschen och som specialist inom fastighets- och infrastruktursektorerna. År 2021 omsatte vi 30 miljoner euro och vi sysselsätter över 350 specialister i Finland och utomlands. https://fimpec.com/sv

Helen Ab erbjuder en enklare och bekvämare vardag för över 550 000 kunder i Finland. Förutom värme, kyla och el erbjuder vi också lösningar för regional och förnybar energi, smarta fastigheter och eldriven trafik. Vi utvecklar ett ännu smartare klimatneutralt energisystem, med vars hjälp var och en kan producera, använda och spara energi med respekt för miljön. Vårt mål är att vår energiproduktion ska vara 100 procent klimatneutral år 2030. Låt oss med förenade krafter förverkliga de möjligheter som den nya energieran öppnar. https://www.helen.fi/sv

Läs dessa härnäst