Fimpec utökar sin verksamhet i Finland och Sverige genom förvärvet av BIM-företaget Byggnads­ekonomi

Projektlednings- och projekteringskoncernen Fimpec har förvärvat samtliga aktier i systerbolagen Byggnadsekonomi Oy och Byggnadsekonomi AB. Byggnadsekonomi är en föregångare inom BIM-modellering samt kostnads- och tidsstyrning och baserad i Esbo och Stockholm. Affären slutfördes 31.1.2022. Byggnadsekonomi kommer med sin expertis att utöka Fimpecs serviceutbud, särskilt när det gäller projektledning för byggnadsprojekt.

Byggnadsekonomi grundades 2010 och är ett branschledande konsultföretag inom BIM-modellering, tidsplanering och kostnadsstyrning för byggbranschen. Företaget har 15 medarbetare varav 10 i Finland och 5 i Sverige. Byggnadsekonomis meritlista är lång och företaget är bland annat vinnare av Tekla BIM Awards med projekten Easton Helsinki (2017) och OP Vallila (2014).
Fimpec satsar kraftigt på tillväxt såväl i Finland som internationellt och har 31.1.2022 förvärvat samtliga aktier i Byggnadsekonomi Oy och dess svenska systerbolag Byggnadsekonomi AB.

Byggnadsekonomi och Fimpec vill genom affären tillsammans säkerställa förutsättningarna för kontinuerlig utveckling och tillväxt, både operativt sett och för sina medarbetare. För kunderna kommer affären att innebära ett bredare utbud av tjänster. För Fimpecs del stärker affären företagets utbud inom kostnadsstyrning och informationsmodellering, medan Byggnadsekonomis nuvarande kunder hädanefter kommer att få tillgång till kompletta projektlednings- och projekteringstjänster från en och samma leverantör.

Byggnadsekonomi fusioneras med Fimpec PMO Oy före sommaren 2022 och kommer att bilda en ny och stark enhet för kostnadsstyrning inom koncernen, medan Byggnadsekonomi AB fusioneras med Fimpec AB. Alla pågående kunduppdrag och avtal fortsätter som förut. Johan Appelqvist är vd för Byggnadsekonomi fram till fusionen och fortsätter därefter som chef för Fimpecs kostnadsstyrningsenhet. Affären påverkar i övrigt inte personalen i Finland eller Sverige och målet är att anställa nya medarbetare och uppnå fortsatt tillväxt.

Samarbetet skapar nya möjligheter för båda företagen. Byggnadsekonomi är känd för sin ledande expertis inom BIM-samordning, styrning av några av Nordens största och mest komplexa fastighetsprojekt samt implementering av Lean-metoder.

”Vi hade klara mål för företaget när vi grundade Byggnadsekonomi. Vi ville visa världen att teknologi kan effektivisera styrningen av byggnadsprojekt och göra dem mer förutsägbara. Vi har nu uppnått våra mål och kan genom denna affär stärka och fortsätta utvecklingen mot våra gemensamma mål tillsammans med Fimpec. Fusionen med Fimpec är ett naturligt utvecklingssteg för såväl företaget som för våra medarbetare. Affären breddar vårt tjänsteutbud till att tjäna alla aktörer inom byggbranschen internationellt och säkerställer att vi även i fortsättningen ligger i framkant när det gäller användning av den senaste tekniken”, säger Johan Appelqvist, verkställande direktör för Byggnadsekonomi.

”Det är ett nöje för oss att framöver kunna erbjuda Fimpecs kunder den gedigna expertis som Byggnadsekonomi besitter inom BIM, BIM-baserad kostnadskalkyl och tidsstyrning för byggprojekt. Affären är ett naturligt sätt att stärka Fimpecs projektledningsorganisation. Befintliga kunder hos Byggnadsekonomi kommer att gynnas av en starkare organisation, ökade resurser och tillgång till kompletta projektledningstjänster. En viktig bidragande faktor till affären var att företagen delar liknande värderingar”, berättar Mikko Turunen, verkställande direktör för Fimpec PMO Oy.

”Förvärvet av Byggnadsekonomi bidrar till Fimpecs strategiska tillväxt både när det gäller tjänster och internationell expansion”, summerar Timo Hyvönen, styrelseordförande för Fimpec Group Oy.

Mer information:

Mikko Turunen, verkställande direktör, Fimpec PMO Oy
mobil +358 40 844 7566
e-meil: mikko.turunen@fimpec.com
www.fimpec.com

Johan Appelqvist, verkställande direktör, Byggnadsekonomi Oy och AB
mobil +358 50 466 0907
e-mail: johan.appelqvist@byggnadsekonomi.fi
www.byggnadsekonomi.se/sv


Fimpec är en specialist som fokuserar på projektledning och projektering. Vi arbetar som projektkonsult i stora investeringsprojekt till industrin och energibranschen och som specialist inom fastighets- och infrastruktursektorerna. År 2020 omsatte vi 25,7 miljoner euro och vi sysselsätter över 320 specialister i Finland och utomlands.

Byggnadsekonomi är ett av Nordens ledande konsultbolag inom implementering av BIM. Med erfarenhet av över 300 slutförda projekt erbjuder vi våra kunder BIM-samordning, BIM-konsultering, kalkyl – och tidplaneringstjänster samt utbildning. År 2020 omsatte företaget 1,6 miljoner euro och sysselsatte 15 experter. Företaget som grundades år 2010 är etablerat i Finland och Sverige.

 

Läs dessa härnäst