Fimpec utökar verksamheten i västra Finland genom att förvärva hela aktiestocken i Focusplan Oy

Projektlednings- och projekteringskoncernen Fimpec har förvärvat hela aktiestocken i Åbobaserade industriprojekteringsbolaget Focusplan Oy i en transaktion som genomfördes 30.9.2021. Focusplan har särskilt fokuserat på industriprojektering och företagets kompetens utökar Fimpecs verksamhet till läkemedels-, byggprodukts- och livsmedelsindustrin.

Åboföretaget Focusplan Oy grundades 1988 och erbjuder högkvalitativa, tekniska projekterings-, projektlednings- och konsulttjänster till flera olika industrisektorer. Bolaget sysselsätter 30 personer och omsatte 2,7 miljoner euro år 2020. Focusplan har varit med i bland annat Vihervakkas investeringsprojekt för ThermoSeed-anläggningen och har där svarat för projektets kostnadsuppskattning och projektledning samt i flera av Chemigates projekt med ansvar för teknisk projektering och övervakning. Hörnstenarna för företagets långvariga kundrelationer och framgångar är ett kundorienterat arbetssätt och förtroende.

Focusplans ägare ville skaffa sig en stark ägarbas för att möjliggöra en fortsatt utveckling, bra kundnöjdhet och tillväxt. Ägare blev Fimpec, som eftersträvar stark tillväxt i hemlandet och internationellt. Fimpec förvärvade hela aktiestocken i Focusplan i en transaktion som genomfördes 30.9.2021. Syftet med affären var att stärka Fimpecs tekniska projekterings- och branschkompetens särskilt inom livsmedels-, byggtillbehörs- och läkemedelsindustrin. Focusplan fusioneras som en del av Fimpec-koncernens Fimpec Engineering Oy inom en nära framtid och bolaget bildar en projekteringsenhet i Åboregionen.

Bolagets ägare Vesa Ranta och Kyösti Meriläinen fortsätter i bolagets tjänst och blir delägare i Fimpec. Vesa Ranta arbetar som vd för Focusplan fram till fusionen, varefter han fortsätter som specialist på Fimpec. Focusplans nuvarande vice vd Joni Heino blir regionchef vid Fimpecs projekteringsenhet i Åbo. Förvärvet har inga andra personaleffekter och i fortsättningen kommer personalmängden och verksamheten på enheten att utökas.

”Vår verksamhet har baserats på långa kundrelationer, men på grund av vår nuvarande storlek har vi inte kunnat svara mot efterfrågan i större uppdrag. Tack vare förvärvet kan vi som en del av Fimpec leverera såväl mer omfattande projektledningstjänster som tillhandahålla mer omfattande resurser till kunderna i stora projekteringsprojekt”, sammanfattar Vesa Ranta, vd för Focusplan.

”Förvärvet av Focusplan är en del av vår målmedvetna tillväxtstrategi i hemlandet samt på vår färd mot större internationella uppdrag. Förvärvet stärker också våra regionala tillväxtmål i Västra Finland tillsammans med våra nuvarande lokala enheter”, konstaterar Timo Hyvönen, styrelseordförande för Fimpec Group Oy.

Enligt Antti Lukka, vd för Fimpec Group, stärker förvärvet Fimpecs projekteringstjänster ytterligare samt fungerar som ett tillväxtunderlag för expansionen till nya branscher enligt strategin.

”Vi har följt Focusplans goda utveckling under de senaste åren och bolagets engagerade personal har visat sin järnhårda kompetens inom branscher som är intressanta för oss. Förvärvet möjliggör allt mer högkvalitativa tjänster för såväl Fimpecs som Focusplans kunder i utmanande projekt och stora uppdrag”, berättar Lukka.

Mer information:

Antti Lukka, verkställande direktör, Fimpec Group Oy
tfn +358 40 535 0626
e-post: antti.lukka@fimpec.com

Timo Hyvönen, styrelseordförande, Fimpec Group Oy
tfn +358 400 975 838
e-post: timo.hyvonen@helmetcapital.fi

Vesa Ranta, verkställande direktör, Focusplan Oy
tfn +358 400 783 329
e-post: vesa.ranta@focusplan.fi


Fimpec är en specialist som fokuserar på projektledning och projektering. Vi arbetar som projektkonsult i stora investeringsprojekt till industrin och energibranschen och som specialist inom fastighets- och infrastruktursektorerna. År 2020 omsatte vi 25,7 miljoner euro och vi sysselsätter över 260 specialister i Finland och utomlands.

Focusplan Oy är ett Åbobaserat ingenjörsföretag som grundats år 1988. Vi tillhandahåller högkvalitativa tjänster till flera olika industrisektorer. Vi arbetar i nära samarbete med kunden och koncentrerar oss på att skapa lösningar som håller långt in i framtiden.

Läs dessa härnäst