Fimpecs verksamhet i Åbo slås samman på Pitkämäki­gatan som förberedelse inför fusionen

Fimpec förvärvade det Åbobaserade industriprojekteringsbolaget Focusplan Oy i en transaktion som genomfördes 30.9.2021. Fimpecs anställda i Åbo har nu flyttat in under samma tak med Focusplans anställda. Fusionen kommer att slutföras före slutet av mars, och företagen slås samman den 1.4.2022.

I januari flyttade Fimpecs verksamhet i Åbo till ett nytt kontor. Fimpec fick tillgång till den nya kontorslokalen i och med höstens företagsförvärv. Åtgärder för den slutliga fusionen har vidtagits för olika verksamheterna sedan oktober. Förra veckan flyttade Fimpecs Åbo-anställda till Focusplans lokaler, där de fortsätter under samma tak. Utbyggnaden av lokalerna slutfördes i januari, och det officiella flyttdatumet var 26.1. Adressen till Fimpecs Åbokontor från och med den 1.2.2022 är Pitkämäkigatan 6, 20250 Åbo, Finland. Telefonnumren och kontakterna förblir desamma.

Fusionen av Focusplan med Fimpec har förberetts internt efter transaktionen genom att vi bekantat oss med varandras verksamheter. Det har varit lätt att hitta samförstånd. Focusplans kompetens stärker Fimpecs tekniska projekterings- och branschkompetens, särskilt inom livsmedels-, material- och läkemedelsindustrin. Focusplan kommer att slås samman med Fimpec Engineering Oy, som är en del av Fimpec-koncernen. Gemensamma projekt som påbörjades redan före förvärvet har fortskridit sömlöst, och gemensam tilläggsförsäljning har gjorts med befintliga kunder tack vare Åbo-teamets goda samarbete och aktivitet.

”Det är bra att vi har alla våra experter under samma tak och därmed gör Åbo likvärdig med Fimpecs övriga kontor i Finland. Dessutom kan vi nu komma närmare våra lokala kunder i Åbo tack vare Fimpecs utbud av tjänster och då säkerställa bästa möjliga kundservice”, säger Harri Soininen, Fimpecs chef för projekteringstjänster. ”Fusionen av verksamheten är på god väg och vi är nöjda med att vi nu kan erbjuda Focusplans kunder mer omfattande projekterings- och projektledningstjänster och att vi kan hantera större projekt med vårt eget team”, fortsätter Joni Heino, regionchef för Åboregionen.

På Åbokontoret producerar Fimpec både projekterings- och projektledningstjänster med hjälp av sitt nya, större team. Våra lokala kunder kan vi nu bjuda på stark kompetens inom energi- och infrabyggande samt industri- och fastighetsutveckling.


Fimpec är en specialist som fokuserar på projektledning och projektering. Vi arbetar som projektkonsult i stora investeringsprojekt till industrin och energibranschen och som specialist inom fastighets- och infrastruktursektorerna. År 2020 omsatte vi 25,7 miljoner euro och vi sysselsätter över 260 specialister i Finland och utomlands.

Focusplan Oy är ett Åbobaserat ingenjörsföretag som grundats år 1988. Vi tillhandahåller högkvalitativa tjänster till flera olika industrisektorer. Vi arbetar i nära samarbete med kunden och koncentrerar oss på att skapa lösningar som håller långt in i framtiden.

Läs dessa härnäst