Jussi-Pekka Kuivala har utsetts till chef för konsult­verksamhet och process­planering hos Fimpec

Kuivala har som uppgift att utveckla den operativa verksamheten inom konsultverksamheten och processplaneringen hos Fimpec.

Jussi-Pekka Kuivala har utsetts till chef för konsultverksamhet och processplanering hos Fimpec från och med september 2021. För uppgiften fokuserar han kraftigt på energi och har som mål att utveckla konsultverksamheten ur hela Fimpec Groups synvinkel, samt att utveckla processplaneringen ur energiverksamhetens synvinkel.

Kuivala anser att konsultverksamheten spelar en viktig roll som stöd för Fimpecs övriga tjänster.

”Konsultverksamheten är en så kallad inkastare. Vi vill vara med i ett tidigt skede i fråga om projekt, nya ämnen och ny teknik som vi uppmärksammar våra kunder på. På så sätt håller både vi och våra kunder jämna steg med utvecklingen”, beskriver Kuivala.

Stark bakgrund inom konsultverksamheten

Kuivala är diplomingenjör inom energiteknik och har förutom energiteknik även studerat tillämpad termodynamik. Kuivala arbetade länge hos Greenfield Consulting, först som konsult och var senare aktieägare och verkställande direktör. Kuivala säger att han snabbt blev tilldelad ansvar inom konsultverksamheten och fick intressanta internationella erfarenheter. Sitt eget fackområde hittade han genom sitt diplomarbete, om fjärrkyla, som han gjorde i form av ett konsultuppdrag. På den tiden var fjärrkyla något nytt i Finland så han blev snabbt specialist på området redan som ung.

Kuivala har även arbetat hos Granlund Oy, som ledare för teamet Regionala energilösningar. Då utgjorde energilösningar som skräddarsyddes särskilt för slutanvändares behov en betydande del av hans arbete.

Tillväxtmålen och de nya utmaningarna är motiverande

Övergången till Fimpec är en naturlig sak för Kuivala. Han säger att han blev intresserad av uppgifterna och att det snabbt kändes rätt. Det som övertygade Kuivala var Fimpecs fokus på projekt inom energiindustrin, målet att uppnå kraftig tillväxt, möjligheterna till internationalisering och aktörer som var kända sedan tidigare.

”Det att Fimpec hade identifierat energisektorn som en bransch för kraftig tillväxt var något som gav förtroende. Vi är inte någon särskilt känd aktör inom energisektorn just nu men vi har gedigen beredskap för att lyckas. Även företagets internationella erfarenhet gjorde intryck eftersom jag även har mycket internationell erfarenhet själv. Det fanns även bekanta aktörer inom företaget och det var ett trevligt plus”, beskriver Kuivala.

Kuivala säger sig redan vänta på att få ta ordentligt tag i målen och utmaningarna inom energibranschen.

”Förstås väntar jag mig redan att vi kommer att uppnå målen och det känns bra att kunna vara med och skapa tillväxt. En bra utmaning för oss är att få Fimpecs renommé och medvetenheten om företaget att växa inom energisektorn. Det kommer att bli intressant.”

Läs dessa härnäst