Sami Nissinen blir försäljnings­chef för energi­verksamheten

Sami Nissinen, ingenjör i maskin- och produktionsteknik, har utnämnts till försäljningschef på CTS Engtec från och med 14.12.2020. Han ansvarar framför allt för energiverksamheten och dess utveckling.

CTS Engtec Oy stärkte i mitten av december sin försäljningsorganisation när Sami Nissinen började som försäljningschef för energiverksamheten. I Nissinens uppgifter ingår att stärka försäljningen för energiverksamheten och utveckla projektverksamheten. Han arbetar på verksamhetsstället i Helsingfors.

Sami Nissinen blev ingenjör i maskin- och produktionsteknik år 2007 i Jyväskylä och har 15 års mångsidig erfarenhet från byggbranschen i projekterings-, chefs- och försäljningsuppgifter. Uppdragen har framför allt varit förknippade med energiindustrin, men även med anläggnings- och processkonstruktion.  Innan han kom till CTS Engtec var han gruppchef på Elomatic Oy.

”På CTS Engtec får ja möjligheten att koncentrera mig på försäljning vilket jag har velat göra. Å andra sidan har jag följt CTS Engtecs utveckling under årens lopp. Företaget har vuxit, fått en starkare position och blivit mer internationellt. Det är intressant att vara med och bygga upp bolaget i det här skedet och påverka hurdant det blir i framtiden. CTS Engtec är en organisation i trevlig storlek – tillräckligt stor för att ta tag i stora utmaningar men ändå ännu flexibel, snabb i vändningarna och kan erbjuda påverkningsmöjligheter”, säger Nissinen.

”Sami Nissinen stärker CTS Engtec i kärnan av energiverksamheten, där han med sin mångsidiga kompetens kan gynna hela koncernens omfattande energiexpertis”, konstaterar Frans Jokinen, direktör för EPCM-verksamheten.

Läs dessa härnäst