Fimpec Energy Services möter efterfrågan som skapas av energi­omställningen

”Fimpec har i flera år satsat på expertis och tjänster för att tillgodose kundernas förändrade behov inom energisektorn. Efter stabil tillväxt är det nu dags att ta nästa steg och etablera Fimpec Energy Services, en ny enhet helt fokuserad på energi”, berättar Jukka Nieminen, verkställande direktör för Fimpec Group.

Fimpecs kunder representerar ett brett tvärsnitt av energisektorn från eldistributörer som utvecklar sina elnät för att möta ökningen inom förnybar elproduktion till startupföretag som utvecklar och levererar nya lösningar för produktion och lagring av energi.

”Mellan dessa finns ett stort antal aktiva industri-, infrastruktur- och fastighetsföretag i olika faser av energiomställningen som strävar efter nya, renare lösningar”, berättar Sami Nissinen. Nissinen tillträdde sin tjänst som operativ direktör för Fimpec Energy Services den 3 januari 2023.

Energiomställningen drivs av tuffa klimatmål samt snabb utveckling och implementering av ny teknik

En avgörande förutsättning för energiomställningen är elektrifiering, det vill säga en övergång från fossila energiformer till förnybar el. Elektrifiering av värmeproduktionen förutsätter ny teknik. En övergång pågår från förbränningsbaserad värme till exempelvis elpannor, värmepumpar och geotermisk energi.

”Allt fler av våra kunder inför nya lösningar och ny teknik i såväl befintliga som nya anläggningar. I denna typ av projekt kan vi bistå kunderna med allt från förstudier ända fram till genomförande med hänsyn till deras individuella behov”, förklarar Nissinen.

Finland är en föregångare i utvecklingen av en vätgasekonomi – Fimpec medverkar redan i de första projekten

Vätgas framställd med förnybar el, så kallad grön vätgas, gör det möjligt att minska utsläppen även där som direkt elektrifiering inte är möjlig. Vätgas erbjuder dessutom möjlighet att lagra överskottsel till exempel i form av syntetiskt bränsle som kan användas för att balansera variationer i produktion och förbrukning av el och värme.

”Vi har en övertygande kunskapsbas inom vätgasprojekt, men eftersom denna typ av projekt är så nya kan vi stolt säga att vi lär oss mer och vinner ny kunskap hela tiden. Vi går i bräschen för utvecklingen tillsammans med våra kunder”, säger Nissinen.

Exceptionellt stor efterfrågan på energitjänster

Energifrågor kan inte helt och hållet avskiljas som ett separat område, eftersom de påverkar en så stor del av kundernas beslut inom såväl industrin som bygg- och infrastrukturbranschen.

”Behovet av energirelaterad expertis är något som berör alla. Genom att fördjupa och utöka vår expertis kan vi erbjuda kunderna lösningar på specifika frågor men samtidigt ställa den samlade energiexpertisen som finns i Fimpecs organisation till kundernas förfogande”, betonar Nissinen.

Specialistkunskap som håller jämna steg med förändringstempot i energisektorn

Tillsammans med Sami Nissinen utvecklas Fimpec Energy Services av Susanna Vähäsarja, som nyligen utsågs till projekteringschef för enheten. Hon berättar att alla i den nya enheten har gedigen kunskap om energisektorn.

”Olika typer av uppdrag förknippade med energiomställningen sysselsätter redan nu tiotals personer på Fimpec. Vi har ständigt nya tjänster öppna inom energiprojektering. Min uppgift är att säkerställa bästa möjliga förutsättningar att arbeta för våra energiprojektörer och erbjuda dem intressanta projekt.”

Fimpec Energy Services tillgodoser kundbehov inom energisektorn

”Den offentliga debatten kring den gröna omställningen och vätgasekonomin går på högvarv och våra kunder är under stor press att genomföra olika energirelaterade omställningsprojekt. Vår ambition med Fimpec Energy Services är att stötta dem i denna förändring. Målet är att inom de två närmaste åren växa organiskt till en enhet med över 100 medarbetare och eventuellt öka tempot med företagsförvärv”, berättar Fimpec Groups vd Jukka Nieminen.

Fimpec är en specialist som fokuserar på projektledning och projektering. Vi arbetar som projektkonsult i stora investeringsprojekt till industrin och energibranschen och som specialist inom fastighets- och infrastruktursektorerna. År 2021 omsatte vi 30,3 miljoner euro och vi sysselsätter över 350 specialister i Finland och utomlands.

Mer information

Jukka Nieminen

Vd, Fimpec Group Oy
Vd, Fimpec Engineering Oy

FIMPEC GROUP

jukka.nieminen@fimpec.com

+358 40 557 4547

Sami Nissinen

Affärsdirektör

ENERGITJÄNSTER

sami.nissinen@fimpec.com

+358 40 348 5401

Susanna Vähäsarja

Operativ och utvecklingsdirektör

ENERGITJÄNSTER

susanna.vahasarja@fimpec.com

+358 40 348 5664

Läs dessa härnäst