Tatu Kivinen har utsetts till kvalitets- och arbetspla­neringschef

Tatu Kivinen har utsetts till ny kvalitets- och arbetsplaneringschef. Uppgiftsbeskrivningen, som består av utvecklingsprojekt och intern revision samt utveckling och implementering av koncernens gemensamma operativsystem, är ny för hela koncernen. Tatu är mycket entusiastisk över de omfattande utvecklingsmöjligheterna i sin nya roll.

Tatu Kivinen började arbeta vid Fimpec Engineering år 2018 via det dåvarande CTS Engtec-utbildningsprogrammet. Efter utbildningsprogrammet har han arbetat anläggningsprojektering. Efter att ha arbetat i ungefär ett år insåg Kivinen att han behövde nya utmaningar vid sidan av sitt projekteringsarbete och gick till VD Antti Luka för att diskutera saken. Kivinen berättar att han nästan omedelbart fick möjligheten till uppgifter inom företagets kvalitetsutveckling. Koncernens varumärkesförnyelse öppnade en plats i projektet för kvalitets- och operativsystemsutveckling.

”Fimpec har starka tillväxtmål och koncernen behöver gemensamma verksamhetsmetoder och modeller. Det är anledningen till att vi har gått in för att utveckla ett gemensamt operativsystem. Vi har nu nått en punkt där vi gradvis kan ta det i bruk i praktiken ”, säger Kivinen.

Den nya uppgiften som kvalitets- och arbetsplaneringschef som Kivinen nu har skapades som en naturlig fortsättning på det tidigare arbetet inom kvalitetsutveckling. I framtiden kommer Kivinens arbete och ansvarsområden att omfatta olika utvecklingsprojekt, men för närvarande finns vissa speciella områden som han kommer att arbeta med.

Fimpec PMO:s LastPlanner-metod har tidigare testats vid planeringsavdelningen, men dess utveckling kommer att fortsätta under Kivinens ledning. På samma sätt kommer operativsystemet samt underhållet och uppdateringen av det även i fortsättningen att vara en del av Kivinens arbetsbild. Dessutom är auditering av interna projekt en viktig del av hans arbete.

”Med auditeringar jämför man vad som utlovats och vad som faktiskt har utförts. Om något görs annorlunda än vad som utlovats måste antingen löftena eller verksamhetssätten uppdateras. I samband med auditeringen av projekt innebär detta att man kan identifiera god praxis som kan användas vid framtida projekt samt fallgropar som man måste känna till när man inleder nya projekt”.

”Man kan faktiskt säga att jag är en slags intern facilitator eller konsult”, säger Kivinen om sin nya roll.

 Nya utmaningar blev möjliga på eget initiativ

Kivinens nya arbetsbild möjliggjordes främst av hans eget initiativ och av ledningens öppna bemötande. Han uttryckte själv en önskan att ta sig an nya utmaningar och att utvecklas inom sitt arbete. Detta ledde till att Kivinen blev engagerad inom kvalitetsutvecklingen. Genom detta identifierade man också ett behov av en mer omfattande kvalitets- och arbetsplanering.

”Jag är nyfiken av min natur och ställer många frågor. Jag har alltid själv tagit initiativ och hört efter om det har känts som att jag behövt en ändring av mina uppgifter. Det talas mycket vid Fimpec om att det finns möjligheter till avancemang och det kan jag skriva under på, säger Kivinen.

Kivinen uppmuntrar människor att uttrycka sin önskan att utveckla sitt eget arbete om de så vill. Speciellt efter varumärkesförnyelsen har han upplevt att utvecklingen tagit fart i takt med att Fimpecs olika företag kommit närmare varandra. Enligt Kivinens erfarenhet har det i företaget alltid funnits en öppen inställning till önskemål om avancemang.

Förutom sitt nya arbete arbetar Kivinen också med sitt diplomarbete på Fimpec. Han är civilingenjör i tillverkningsekonomi med inriktning på prestationsstyrning. Ämnet för avhandlingen är utformning av resultatindikatorer för en expertorganisation.

”Efter att Fimpec förnyade sig, märkte jag att den sammanslagna koncernen behöver nya, gemensamma verktyg. Den vägen fick jag möjligheten till att som diplomarbete utveckla ett strategiskt ledningsverktyg för Fimpecs högsta ledning, säger han.

Det nya arbetet har ett stort utbud med möjligheter att inverka

Kivinen konstaterar att hans nya ansvarsområde som helhet är precis vad han har hoppats på. Det ger en möjlighet att kunna inverka på utvecklingen av företaget på många fronter. I sitt arbete kan han följa upp vad som kan förbättras och var han kan uppnå större försäljning, bättre produktion eller nöjdare kunder.

”Fokus i mitt arbete ändras från projektering till att underlätta projekeringsarbete och annat projektarbete. På så sätt gör jag spåret enklare för de andra. Jag vill hjälpa till och stödja organisationen, vilket också är kärnan för allt ledarskap. Att betjäna andra och därigenom nå resultat, det är min grej!” Kivinen är mer än nöjd.

Läs dessa härnäst