Stockholm Exergi och Fimpec samarbetar i banbrytande BECCS Stockholm-projekt

Stockholm Exergi är en av Fimpec Sveriges största kunder, och vi stödjer dem med resurser inom projektledning och rörkonstruktion i deras största projektsatsning någonsin, BECCS (Bio Energy Carbon Capture) Stockholm.

BECCS Stockholm är ett pågående projekt som startade för ett par år sedan, där koldioxid från förbränning av biobränsle separeras från rökgaserna för permanent lagring. Syftet är att minska koldioxidutsläppen, och man beräknar att den totala minskade volymen kommer att uppgå till 800 000 ton per år, vilket motsvarar mer än de fossila utsläppen från Stockholms vägtrafik under ett år.

Fimpecs roll i projektet innefattar delprojektledning för dokumentation. Detta innebär att Fimpec ansvarar för ledning och kravställning för anläggningsteknisk dokumentationen i projektet.

Fimpecs delprojektledare fungerar som kontaktyta mellan projektet, leverantörer och förvaltningsorganisationen för alla anläggningstekniska dokumentationsfrågor i projektet. Delprojektledaren jobbar och ansvarar för att säkerställa bra slutleveranser av dokumentation från projektet och därmed skapa goda förutsättningar för drift och förvaltning av anläggningen i framtiden.

Utöver detta har Fimpec en roll inom rördesign för BoP (Balance of Plant). Vi ansvarar för omkonstruktion av processrör på grund av den nya placeringen av BECCS-anläggningen i energihamnen och är för närvarande involverade i designen av anslutande rörledningar och rörställningar.

Läs dessa härnäst