Fimpecs moderna ledare, del 1: Riitta Ilmasti

I den här tredelade artikelserien får vi bekanta oss med tre moderna ledare hos Fimpec. I den första delen berättar Riitta Ilmasti hur hon förverkligar sina egna värderingar i arbetet och hur viktiga värden syns hos Fimpec.

Projektchef Riitta Ilmasti lärde känna Fimpec genom en kollega 2010, då hon arbetade som projektchef inom industrin. Några år senare började hon hos Fimpec och arbetade först som projektkoordinator inom Metsä Groups projekt kring bioproduktsfabriken i Äänekoski. Efter det har hon arbetat som projektchef under projektplaneringen och genomförandeskedet för mindre, lokala projekt. Nu deltar hon i Metsä Groups projekt kring bioproduktsfabriken i Kemi där hon som projektkoordinator ansvarar för bland annat kvalitetsdokumentationen och för styrningen av arbetsplatsprocesserna.

Att lyckas genom teamarbete

Ända från första början har Fimpecs arbetssätt och värderingar imponerat på Ilmasti. Teamarbetet och det att man arbetar tillsammans har alltid spelat en viktig del i projekten. Ilmasti beskriver projektarbetet som hektiskt och så att det inte alltid går att planera sitt arbete.

”Visst utarbetar vi alltid tidtabeller och gör upp planer men det här arbetet kräver även att man kan se vad som komma skall och att man förstår vad som sker senare under projektet.”

Man gör alltså förberedelser men Ilmasti anser att det rör sig om att leva i nuet och att inte bara arbeta där man känner sig bekväm.

”Projektarbeten passar inte för dem som vill jobba från nio till fem, utan man måste kunna njuta av de utmaningar man möter.”

Ilmasti anser att det som ändå balanserar det utmanande arbetet är en byggargrupp som svetsas samman, där tilliten till kollegorna sitter djupt. Man arbetar alltså verkligen tillsammans och hjälper varandra i alla situationer. Ilmasti tror även att det här arbetssättet är något som passar dem som söker sig till Fimpec, eftersom det att teamet svetsas samman ju är en viktig del av att projektet ska lyckas.

”I projektet kring bioproduktsfabriken i Äänekoski var det smidiga samarbetet en av de grundläggande faktorerna till att vi lyckades. Nu ser vi samma sak i Kemi. Det är fantastiskt att vara en del av det”, beskriver Ilmasti.

Hos Ilmasti visar sig passionen för bättre projekt i att hon lever för sina projekt. Hon jämför projektledning med barnuppfostran.

”Ett projekt känns lite som ett barn, processerna liknar varandra. Man tar till sig projektet, lever med det och siktar in sig på ett gemensamt mål. Slutligen överlåter man projektet med tanken att det ska klara sig själv och att man med gott samvete kan släppa det ifrån sig.”

Med transparensen i centrum

Som en del av ett modernt ledarskap försöker Ilmasti använda sig av öppenhet, ärlighet och lösningsorientering i sitt arbete. Hon ger ett exempel på hur hon arbetar:

”Tillsammans med regionansvarige tog vi fram en processbeskrivning och bad planerare, ansvariga och entreprenören att delta i detta. Vi gjorde upp en tabell där vi samlade in uppgifter som vi sedan gick igenom med de olika parterna. Vi funderade över vad vi ville ha, vilka resultat vi ville uppnå och vem som skulle utföra de olika uppgifterna. Alla fick möjlighet att säga vad de tyckte om hur saker och ting skulle lyckas och om hur eventuella problem skulle lösas. Vi fick bra återkoppling och allt fungerade för alla. Framför allt var det transparent.”

Ilmasti anser att det moderna ledarskapet märks i Fimpecs verksamhetssätt just genom öppenheten.

”Vi har ingen hög hierarki, alla är nåbara och man kan kontakta vem som helst. Alla har även möjlighet att ta upp saker och till exempel på våra möten är det lätt att ta upp frågor för diskussion så att alla hör och får säga sitt. Vår verksamhet är verkligen öppen just på den här fronten.”

Värdena har sin utgångspunkt i människorna

Ilmasti är särskilt glad över att man kan arbeta hos Fimpec mot bakgrund av sina egna värderingar och sin egen personlighet. Hon känner att hon kan leda projekt till framgång tack vare sin egen erfarenhet som projektchef, sina kunskaper om projekt samt det faktum att hon gör saker med känsla. Som ledare vill hon snarast vara en coach och hon tror inte på ett auktoritärt ledarskap.

”Visst måste det finnas någon som tar ansvar och fattar beslut men i övrigt vill jag främja samarbetet och att vi arbetar som ett team.”

Ilmasti säger att hon tidigare bara kunde drömma om att man kunde få förverkliga sina egna värderingar i arbetet men att det faktiskt är möjligt hos Fimpec. Tilliten, uppskattningen för det egna arbetet och att man kan arbeta både självständigt och med andra är värden som Ilmasti uppskattar hos Fimpec. Att arbeta hos Fimpec har även stärkt uppfattningen om att det är ekonomiskt lönsamt att arbeta värdebaserat.

Förutom öppenheten är även insiktsfullhet och rättframhet något som betyder absolut allt för Ilmasti i hennes arbete. Hon känner att det ger bra resultat om man får förverkliga sina egna värderingar i arbetet och det är något som arbetsgivaren uppskattar. Nu känner Ilmasti att det vore omöjligt att handla på något annat sätt.

”Hos Fimpec har värdena kommit inifrån och av att arbetstagarna redan från början handlar enligt sina egna och våra gemensamma värden. Ingen har sagt utifrån att man vill följa något särskilt mönster. Därför tror jag att det är en viss typ av människa som söker sig till Fimpec och därför fortsätter vi att ha bra arbetssätt.”

Läs dessa härnäst