Fimpecs moderna ledare, del 3: Ville Niemi

I den här tredelade serien får vi bekanta oss med tre moderna ledare hos Fimpec. I den tredje och sista delen beskriver projektledare Ville Niemi sitt anpassningsbara ledaraskapssätt och hur det utvecklats samt funderar över vilka likheter som finns mellan Fimpec och hans eget moderna ledarskap.

Ville Niemi började hos Fimpec i augusti 2018 som projektingenjör och har på några år avancerat till att bli projektledare. Han har arbetat med energigasprojekt under hela sin 10 år långa karriär och har en gedigen kompetens och erfarenhet av gasbranschen. Hos Fimpec fortsätter han att arbeta med projekt inom samma bransch.

Beroende på projekt kan hans roll vara huvudplanerare, projektingenjör eller projektledare. Ibland är han även med i Owner’s Engineering-uppdrag där Fimpecs expert arbetar som en del av kundens projektorganisation. Ofta består hans viktigaste arbetsuppgifter av styrning av planering, tidsplanering, upphandling och så klart projektledning. Det som betyder mest i hans vardagliga arbete är dock enligt Niemi att leda människor och sakfrågor, och det är ju det som projektledning i huvudsak innebär. I vardagen är det viktigt att leda sitt eget arbete, och förmågan att organisera arbetsuppgifter framhävs när det kan pågå 5 eller 15 projekt samtidigt som dessutom är av olika omfattning.

”Jag använder mig av ett personligt affärssystem”, skrattar Niemi. ”Det är självklart projektet som bestämmer tidsschemat och arbetsuppgifterna. När man har många projekt och tidsscheman på gång samtidigt är det viktigt att jag håller mig uppdaterad om vad som ska göras och vad som har planerats. Jag använder mig av traditionella post it-lappar och anteckningar på papper. Jag skriver ner att göra-listor, arbetsprioriteringar och tidsplaner. Någon skulle säkert smart konstatera att man kan organisera sina egna arbetsuppgifter med hjälp av Kanban-tavlor eller andra system, men när man har 100 fönster öppna på datorn samtidigt upplever jag att det är enklare att skriva ner saker på papper och lättare att också hitta informationen då”, beskriver Niemi sitt sätt att jobba.

Det viktigaste är att jag själv håller mig uppdaterad om mina egna arbetsuppgifter och ansvar samt frågor som är viktiga för projektets framskridande. Förutom organisering är det även förmågan att leda människor i projektet som driver fram ett lyckat projekt. Niemi berättar att hans sätt att leda ett lyckat projekt är starkt förknippat med hur han själv vill vara som ledare.

”Som ledare vill jag vara schyst, ärlig, en så inspirerande och motiverande möjliggörare av ett smidigt arbete som möjligt. Så där kort och otympligt beskrivet”, skrattar Niemi. ”Detta och sättet som jag försöker leda projekt till framgång på är i sin tur inbyggt i mina arbetsuppgifter. Det väsentliga är att identifiera flaskhalsar, lösa knutar och jämna ut vägen så att projektet kan flyta på utan trassel. Man kan inte börja fundera på projektets gång först när själva genomförandet håller på att planeras utan projektet ska vara tydligt uppspjälkat och man ska ha definierat målbilden. Som man brukar säga ”väl planerat är hälften gjort” och det gäller även här, liksom i mina egna arbetsuppgifter”, sammanfattar Niemi.

Passionen till bättre och lyckade projekt är egentligen orsaken till varför Niemi gillar projektarbete, och det är därför han har sökt sig till att jobba med projekt.

”Det känns så bra, nästan euforiskt, när ett projekt blir lyckat, och då vill man göra nästa projekt ännu bättre. Ett lyckat projekt är en väldigt stor motivator och onekligen är det ganska beroendeframkallande när man lyckas ta ett projekt i mål och dessutom så att det uppfyller alla de krav som ställdes på det. Motivationen har dock en annan sida också, och det kommer från misslyckanden och utmaningar. När man misslyckas vill man lära sig av detta och se till att det aldrig sker igen. Det gör att man försöker sitt bästa”, beskriver Niemi.

Ingen inrutad ledartyp utan hybridledare som identifierar situationer och människor

Niemi beskriver att hans ledarförmåga har utvecklats betydligt sedan första tiden.

”Ett stelt, beordrande och självsäkert ledarskapssätt är inte längre så dominerande utan arbetet har lärt mig en mjukare ledarstil. Jag har blivit mer medveten om verksamhetsmiljön och kan upptäcka förändringar i den. Jag kan bättre och snabbare anpassa mitt eget beteende till förändringar och situationer och det är inte längre så fyrkantigt eller tvärt”, förklarar Niemi.

Niemi berättar att han har tänkt mycket på sin egen ledarstil och till slut bad en kollega att säga sin åsikt. Kollegans svar var att Niemi är en visionär och coachande ledare som gör mycket själv. Intressen stödjer hans sätt att leda på ett bra sätt.

”Jag vill inte sätta någon stämpel på min ledartyp. Jag ser mig själv mer som en hybridledare som kan anpassa sitt beteende utifrån miljö och intressentgrupper. Jag vill ändå vara en målmedveten coach, och där får jag faktiskt stor hjälp av mina fritidsintressen. Jag är brottningstränare och tränar mest 16-åringar. Både som coach och i mitt arbete får jag fundera på hur jag ska kunna få en person att göra sitt bästa och till och med överträffa sig själv”, reflekterar Niemi.

Enligt Niemis erfarenhet är det ibland på sin plats att även vara mer bestämd som coach.

”När man vill komma till beslut och driva fram något är det bra att även kunna vara mer rak på sak. I mitt andra intresse, dvs. nationellt försvar, får jag öva även på den tuffare ledarstilen”, beskriver Niemi.

En viktig del av Niemis eget ledarskap är ändå att han kan identifiera situationer och anpassa sitt ledarskapssätt utifrån dem. Niemi konstaterar att man måste ta hänsyn till människor som individer och att olika ledarstilar passar för olika personer. Förutom situationer är det därför viktigt att känna sina kollegor och samarbetspartner och veta vilken typ av ledarskap var och en behöver.

Utvecklingssamtalsförmågan och öppna värdediskussioner nyckeln till ett modernt ledarskap

Niemi är väldigt nöjd med Fimpecs moderna ledarskap. ”Enligt min erfarenhet är Fimpecs ledning bra på att ge och ta emot respons, behandla den och genomföra åtgärder vid behov. Enligt mig är det en förutsättning för ett modernt ledarskap. Verksamheten hos Fimpec fungerar för övrigt också så att man kan anpassa sitt eget beteende utifrån situationer, det blir inte några konflikter mellan människor utan diskussionerna är sakliga och lösningar hittas snabbt och smidigt”, tänker Niemi.

I sitt eget arbete försöker Niemi vara en modern ledare på samma sätt. ”Mitt dagliga arbete går ut på att leda människor och olika sakfrågor så jag försöker vara en så bra ledare som möjligt och att hela tiden lära mig något nytt. Det är viktigt i mitt arbete att ge och ta emot respons. Framför allt förmågan att ge respons är en sak som jag har tänkt mycket på. Här är det också viktigt att möta människor som individer och känna till deras behov”, beskriver Niemi.

Fimpecs ledord öppen, visionär och rakryggad är enligt Niemi även en del av ett modernt ledarskap. Han anser att man måste kunna öppet prata om värden och kan också skriva under på dessa ledord i sin egen verksamhet.

”Om jag tänker på mina egna värden yrkesmässigt så är det ju dessa saker som dyker upp. När jag tänker efter så betyder de egentligen allt. Det går ju inte att skapa ett positivt engagemang och ett smidigt arbetsflöde utan dem. Dessa saker ska enligt mig fungera i företaget över hela linjen, man måste kunna prata om saker öppet”, berättar Niemi.

Enligt honom syns Fimpecs värden i vardagen allt mer. Det ordnas gemensamma lägesöversikter där frågor gås igenom öppet, organisationerna är platta, människorna är lättillgängliga och det är enkelt att prata om saker, utan att glömma den gedigna erfarenheten och expertisen.

”Det går inte att säga något negativt om Fimpec. Förtroendet för ledningen är högt, och på individnivån finns det också en stark kompetens och mycket motivation. I själva verket upplever jag att vi är jävligt bra på det vi gör”, konstaterar Niemi glatt.

Läs dessa härnäst