På Fimpec vill vi att alla har möjlighet att nå sin fulla potential varje dag

Hösten 2022 utförde vi ett internt företagskulturprojekt och en extern undersökning om vår arbetsgivarbild i en jämförelse mellan företag i vår bransch. Resultaten från utvärderingarna av expertarbetet var mycket enhetliga. Högt på listan över drivkrafter för engagemang var arbetets oberoende, ömsesidig uppskattning och god anda samt bra ledarskap. En ytterligare nyckelfaktor var fungerande balans mellan arbete och privatliv.

Vi genomförde de ovan nämnda projekten för att bättre förstå vilken typ av arbetsplatskultur vi vill skapa på Fimpec. Dessutom vill vi se vilken typ av företagskultur som oundvikligen skapas på grund av de beslut vi fattar, till exempel genom organisations- och teamstrukturer eller beslutsfattarmodeller.

Fimpecs anställda består av specialister inom olika områden. Hos oss pratar vi mycket om arbetets mångfald, formerna för arbetets oberoende och gemenskap. En del av dessa teman konkretiseras lätt i det dagliga arbetet. Till exempel är mångsidigt arbete ”i princip självklart” eftersom våra kunders projekt är några av de mest intressanta inom olika industri- och energisektorer.

Som mest konkret kan oberoende visa sig som en persons frihet att själv välja sin fysiska arbetsplats. I vår har vi redan rekryterat ett 30-tal nya experter till Fimpec.Vid nästan varje möte svarar vi på frågan: ”Kan jag bestämma om jag ska jobba hemifrån eller på kontoret?”. Vi diskuterar också expertis, självstyrning och interaktiva färdigheter, som är viktiga aspekter av hybrida arbetsformer i vårt arbete.

Men oberoende är så mycket mer: En platt organisation möjliggör snabbt och flexibelt beslutsfattande på teamnivå, vilket lägger tonvikten på självstyrning: Våra experter vet vad de ska göra och när de ska göra det för att säkerställa att projekten går framåt. Företagskulturstudien visade dock att oberoende inte innebär att vara ensam utan stöd. Hjälp och stöd finns och till exempel chefens roll som sparringpartner lyfts fram.

Ledarkultur och människosyn

I samband med företagskulturen diskuterade vi den rådande människosynen som påverkar Fimpecs ledningskultur. Vi kan säga att vi delar en förtroendefull människosyn vilket innebär att vi litar på våra experter och att de gör sitt arbete på toppnivå, målinriktat och uthålligt.

Vi tror att sättet vi leder människor också är den typ av slutresultat vi kan förvänta oss. Vi vill inte belasta människor med onödiga regler. Vi vet att de kan komma på lösningar själva. Vi vill inte begränsa kreativiteten som våra experter besitter. Enligt oss leder detta till individer som har en stark uppfattning om sitt eget arbete och för att avancera i sina karriärer. Vi fördjupar oss i dessa teman i till exempel utvecklingsdiskussioner, men även i det dagliga arbetet när teamen planerar kundprojekt och sina roller.

En stark framtidstro kommer från att uppskatta olika kulturer och kompetenser samt det gemensamma målet att ge våra kunder service av toppklass

I intervjuerna som berörde företagskultur var ömsesidig uppskattning och respekt för andras kompetens starka teman. Teamen vill diskutera och utbyta åsikter om de lösningar som presenteras för kunderna. Våra högutbildade men kanske lite mindre erfarna experter vill sparra med våra mer erfarna medarbetare. Våra mer erfarna experter vill i sin tur dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

Att rekrytera nya personer till teamen är ett omtalat diskussionsämne i ett tillväxtföretag som Fimpec. Enligt vår åsikt är kännetecknet för ett bra team specifikt att uppskatta olika talangområden, personligheter och förhållningssätt. Vi uppmuntras av tanken att ju mer olika människor som arbetar för oss, desto större nytta. Alla behöver inte vara likadana. En viktig gemensam värdering vi har är att vi välkomnar nya talanger och personligheter till våra team med ett öppet sinne.

Framgångsrik balans mellan arbetet och fritiden

Teamen och cheferna ser till att projekten fortlöper enligt överenskommelse. Chefernas roll som coacher lyfts fram när det dagliga arbetet blir brådskande: De måste se till att det inte blir tomgång men också att medarbetarna inte drabbas av för stor arbetsbelastning eller stress. Och även om brådska är oundvikligt i arbetslivet måste coacherna se till att teamet har tillräckliga möjligheter att återhämta sig också.

Ett centralt mål för oss är välmående på jobbet, där människor alltid kommer före processerna och varje dag är en möjlighet till att förverkliga sig själv på jobbet och fritiden. Det är därför vi på Fimpec säger att varje person måste ha möjlighet att påverka sitt arbete – och vi vill ge varandra stöd för att uppnå våra mål. 

Arbete och fritid. De sammanfaller på samma dag varje vardag. Att diskutera våra gemensamma arbetstimmar borde inte vara svårt, utan flexibelt och normalt, eftersom vi alla är experter på vårt eget liv och vårt arbete.

Skribenten är Fimpec Groups HR-direktör Erica Kraufvelin-Lämsä.

Mer information

Erica Kraufvelin-Lämsä, HR directör, Fimpec Group Oy
tfn +358 44 7777 576 eller erica.kraufvelin-lamsa(at)fimpec.com


Under våren kommer vi att fortsätta denna diskussion i vår kampanj där Fimpec-anställda berättar om sig själva, sitt arbete och hur de lever sina liv varje dag. Ämnet ligger oss varmt om hjärtat och är viktigt eftersom vi vill utveckla och utöka Fimpec hållbart och på lång sikt.

Läs dessa härnäst