Byggarbetet för P2X Solutions anläggning för grön vätgas i Harjavalta har inletts

Byggarbetet för Finlands första produktionsanläggning för grön vätgas och syntetisk metan enligt industriell skala har kommit i gång. P2X Solutions är projektledare och Fimpec ansvarar över projektets upphandlingar, tidsplanering, byggplatsövervakning och HSEQ-frågor.

Markarbeten och pålning har påbörjats för P2X Solutions produktionsanläggning för grön vätgas i Harjavalta. Förarbeten på tomten påbörjades redan i somras. Enligt tidtabellen kommer själva byggnaderna att börja byggas kring årsskiftet och anläggningen ska stå klar sommaren 2024.

Fimpecs affärsdirektör Jorma Paananen som är samordnare för projektet bedömer att projektet fortskrider väl även om ett banbrytande projekt som detta alltid för med sig särskilda utmaningar. Han säger att projektet tack vare gott samarbete mellan alla parter nu nått en fas där helheten börjar bli mer konkret.

”Det är frågan om ett viktigt projekt för oss eftersom detta är den första anläggningen i sitt slag i Finland. Detta har inneburit utmaningar men samtidigt även en möjlighet att dra nytta av Fimpecs kompetens inom upphandling och förnybar energi. Särskilt när det gäller inköp av maskiner har våra specialister gjort ett enastående arbete.”

Åtta personer från Fimpec har hittills deltagit i projektet.

Nya anläggningar är planerade och Fimpec deltar i byggandet

Projektet i Harjavalta är det första för P2X Solutions men företaget har nya projekt på gång runtom i Finland. P2X Solutions har bland annat tillsammans med Savon Voima utrett möjligheten att producera grön vätgas och elektrobränslen i Joensuu.

På basis av ett ramavtal som tecknades i januari 2022 är Fimpec med även i framtida projekt. I det har man kommit överens om ett samarbete med P2X Solutions som omfattar konsultuppgifter i flera projekt. Ett långvarigt ramavtal skapar enligt Paananen förutsättningar för ett fruktbart samarbete som gynnar båda i denna typ av komplexa projekt.

”Kunderna kan då enkelt och flexibelt beställa de arbeten som är inkluderade i ramavtalet. En annan fördel med avtalet är att vi får mer tid och möjlighet att förbereda oss för framtida arbetskraftsbehov och hitta de rätta specialisterna för varje uppgift.”

Pionjäranläggningen bidrar till den gröna omställningen

Produktionsanläggningen i Harjavalta blir den första av sitt slag i Finland som producerar grön vätgas och syntetisk metan i industriell skala. Anläggningen får en kapacitet på 20 MW och kommer att minska Finlands koldioxidutsläpp med cirka 40 000 ton per år. Värme och syre som uppkommer som biprodukter i processen kan utnyttjas i industriella processer.

De direkta och indirekta sysselsättningseffekterna i projektets byggfas uppgår till cirka 350 årsverken. Anläggningen beräknas direkt och indirekt skapa cirka 50 arbetstillfällen.

Grön vätgas samt dess vidareförädling främjar den gröna omställningen inom såväl land- och sjötransporter som i industrin samt förbättrar Finlands självförsörjning i fråga om energi.

Mer information om projektet och våra tjänster

Affärsdirektör Jorma Paananen, Fimpec
Tfn 0400 347 373, jorma.paananen@fimpec.com

Mer om P2X Solutions projekt:

» P2X Solutions and Savon Voima study the possibility of green hydrogen and e-fuels production in Joensuu

» Work began on P2X Solutions’ site for the green hydrogen plant in Harjavalta


P2X Solutions är en föregångare inom grön vätgas och Power-to-X i Finland. Vi bidrar till uppkomsten av en marknad för vätgas på ett heltäckande och innovativt sätt genom hela värdekedjan. Vår verksamhet inkluderar produktion och distribution av grön vätgas och syntetiskt bränsle samt kundanpassad leverans av kompletta vätgasanläggningar. För en renare värld – tillsammans.

Fimpec är en specialist som fokuserar på projektledning och projektering. Vi arbetar som projektkonsult i stora investeringsprojekt till industrin och energibranschen och som specialist inom fastighets- och infrastruktursektorerna. År 2021 omsatte vi 30,3 miljoner euro och vi sysselsätter över 350 specialister i Finland och utomlands.

Läs dessa härnäst