Byggherre­verksamhet och byggplats­övervakning i Soihtu-projektet

I Soihtu-projektet byggdes en ny, separat natriumkloratlinje med stödutrymmen på Kemira Chemicals Oy:s kloratfabrik i Joutseno. I projektet hade Fimpec ansvaret för byggherreverksamheten och byggplatsövervakningen som en del av beställarens organisation.

I Soihtu-projektet byggdes en ny, separat natriumkloratlinje med stödutrymmen på Kemiras kloratfabrik i Joutseno.  Den nya produktionslinjen baseras på Kemiras egna, patenterade teknik och den nästintill fördubblade produktionen på fabriken.

Kemira investerade cirka 50 miljoner euro i den nya produktionslinjen, vilket är en av Kemiras största fabriksinvesteringar i Finland under den senaste tiden. Det rörde sig även om det näst största industriprojektet i Södra Karelen under åren 2016–2017.

Byggarbetena startade i juni 2016. Bygg- och installationsarbetena framskred enligt tidsplanen, så produktionen och leveranserna till kunderna kunde rentav påbörjas tidigare än planerat i augusti 2017. Under den mest aktiva byggfasen arbetade cirka 200 personer på byggarbetsplatsen.

Fimpecs roll i projektet

Sweco Industry Oy var övergripande EPCM-genomförare i projektet och genomförde anläggningen som en projektledningsentreprenad. Fimpec Oy skötte byggplatsledningsskyldigheterna i projektet som en del av Swecos projektorganisation.  Från Fimpec deltog fem personer i projektet och Fimpec hade ansvaret för:

Läs dessa härnäst