Den nya verkställande direktören för Fimpec Group Ab börjar i september 2022

Diplomingenjör Jukka Nieminen tillträder som vd för Fimpec Group Ab den 1. september 2022. Nuvarande koncernchef Antti Lukka kommer i fortsättningen att arbeta med personalutveckling i koncernen. Båda är engagerade i att driva Fimpecs internationella tillväxt framåt.

Målet för den nya vd:n är att lotsa Fimpec Group Ab i nästa internationella tillväxtfas. Jukka Nieminen kommer från Beneq Group Oy. Jukka bär på en omfattande och mångsidig internationell erfarenhet och av att leda industriella tillväxtföretag. ”Jag önskar Jukka varmt välkommen och ser fram emot att få skriva koncernens fantastiska tillväxthistoria tillsammans”, säger styrelseordförande Timo Hyvönen. ”Samtidigt vill jag tacka Antti Lukka för ett enastående arbete som vd – under hans ledning har Fimpec vuxit och utvecklats till en modern och internationell koncern som i dag sysselsätter över 350 medarbetare”.

Flera steg mot internationalisering har redan tagits i bolaget, allra senast till exempel ett stärkt fotfäste på den baltiska och svenska marknaden och i framtiden kommer exempelvis energiomställningen att innebära potential för tillväxt. Det känns bra att få börja arbeta i ett företag som utvecklas och växer kraftigt på den internationella marknaden och har väldigt kunniga medarbetare som är mycket uppskattade bland kunderna”, säger Jukka Nieminen.

Antti Lukka fortsätter i koncernens tjänst som rektor på deltid för Fimpec Academy. Fimpec Academy är Fimpecs egen akademi för hela personalen där man stödjer karriärvägar och kompetensutveckling genom coaching och att lära sig på jobbet i samarbete med läroinrättningar, externa utbildningsföretag och kunder. Lukka kommer att berätta mer om sin nya roll och sina planer under hösten.

”Våra medarbetare är vår viktigaste resurs”, konstaterar både Lukka och Nieminen. ”Anttis gedigna erfarenhet från branschen och vision om hur vi ska utveckla vår professionella kompetens ger oss ett utmärkt underlag för ett utvecklingsarbete som är i linje med vår strategi”, säger Nieminen. ”Jag är väldigt inspirerad av min nya roll och kan förhoppningsvis ge hela organisationen ett fräscht perspektiv på vårt arbete med personalutveckling. Planerna blir mer konkreta under hösten och jag berättar mer om dem då”, säger Lukka.


» Foto på Jukka Nieminen


Mer information:

Obs! Styrelseordförande Timo Hyvönen svarar på eventuella frågor fram till 31.8. och vd Jukka Nieminen från och med 1.9.2022.

Timo Hyvönen, styrelseordförande, Fimpec Group Ab
tfn +358 400 975 838, E-post: timo@helmetcapital.fi

Jukka Nieminen, verkställande direktör (från och med 1.9.2022), Fimpec Group Ab
tfn +358 40 5574547, E-post: jukka.nieminen@fimpec.com


Fimpec är en specialist som fokuserar på projektledning och projektering. Vi arbetar som projektkonsult i stora investeringsprojekt till industrin och energibranschen och som specialist inom fastighets- och infrastruktursektorerna. År 2021 omsatte vi 31 miljoner euro och vi sysselsätter över 350 specialister i Finland och utomlands.

Läs dessa härnäst