Fimpec ansvarig för förstudier av Metsä Boards nya fabrik för falskartong

Fimpec och Metsä Board har tecknat avtal om ett omfattande projekteringsuppdrag som bland annat inkluderar förstudier av en ny falskartongfabrik i Kaskö.

Metsä Board som hör till Metsä Group offentliggjorde i september 2022 sina planer att inleda förstudier av en ny fabrik för falskartong på Kaskö industriområde. Företag har nu ingått avtal om förprojektering med Fimpec. Uppdraget omfattar virkeshantering, renseri, kraftverk, utbyggnad av den befintliga BCTMP-anläggningen, ett nytt massabruk, kartongmaskin, arkskärning samt avloppsvattenrening inklusive process-, el-, automations-, och VVS-projektering.

Den planerade årskapaciteten för fabriken är cirka 800 000 ton falskartong. Metsä Board bedömer att ett eventuellt investeringsbeslut kan fattas tidigast år 2024.

Projektet är betydelsefullt för Fimpec eftersom det är en fortsättning på tidigare samarbete med företagen inom Metsä Group. Fimpec har bland annat tillhandahållit byggherre- och övervakningstjänster till Metsä Fibres bioproduktfabrik i Äänekoski och till pågående byggprojekt vid bioproduktfabriken i Kemi.

”Fimpecs expertis inom kartongproduktion och övergripande projektering inklusive kostnadskalkyler och tidtabeller ligger som bakgrund till avtalet. Det är specialkunskaper som våra kunder uppskattar”, säger Harri Soininen, chef för projekteringstjänster på Fimpec.

Mer information om Fimpecs roll i projektet och om våra tjänster

Harri Soininen, chef för projekteringstjänster på Fimpec
Tfn 0400 552 5814, harri.soininen@fimpec.com

Information om projektet på Metsä Boards webbplats

» Metsä Board inleder förstudier av en ny fabrik för falskartong i Kaskö (På engelska)


Metsä Board är en ledande europeisk tillverkare av premiumkartong av färskfiber. Vi fokuserar på lätt och högkvalitativ falskartong, kartong för matservice och vita kraftliners. Vi är en föregångare inom hållbarhet och vi strävar efter helt fossilfria bruk och råvaror till slutet av 2030. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi innovativa förpackningslösningar för att skapa bättre konsumentupplevelser med mindre miljöpåverkan. År 2021 uppgick försäljningen till 2,1 miljarder euro och vi har cirka 2 400 anställda. Metsä Board är en del av Metsä Group.

Fimpec är en specialist som fokuserar på projektledning och projektering. Vi arbetar som projektkonsult i stora investeringsprojekt till industrin och energibranschen och som specialist inom fastighets- och infrastruktursektorerna. År 2021 omsatte vi 30,3 miljoner euro och vi sysselsätter över 350 specialister i Finland och utomlands.

Läs dessa härnäst