Metsä Groups Metsä Fibre och Fimpec tecknade avtal om att låta bygga en bioprodukt­frabrik i Kemi

Investeringsbeslutet för Metsä Groups bioproduktfabrik i Kemi har fattats och byggarbetet på fabriken framskrider fort. Metsä Fibre och Fimpec har tecknat avtal om projektlednings- och byggplatsövervakningstjänster för byggande och mekaniska installationer under byggfasen av bioproduktfabriken i Kemi.

Bioproduktfabriken i Kemi är, när den står färdig, den största träförädlaren på norra halvklotet och den största investeringen i Finlands skogsindustris historia, med ett uppskattat värde på 1,6 miljarder euro. Den miljö-, energi- och materialeffektiva fabriken kommer att drivas helt utan fossila bränslen och dess elsjälvförsörjningsgrad kommer att vara 250 procent. När fabriken är färdig kommer den årligen att producera 1,5 miljoner ton barr- och björkmassa, energi samt ett otal andra bioprodukter.

”Vi vill ingå partnerskap med de bästa proffsen inom olika branscher för att bygga vår moderna, fossilfria bioproduktfabrik i Kemi och vi förutsätter att de förbinder sig till säkerhets-, tidsplans- och kvalitetskraven i projektet. Vår långvariga samarbetspartner Fimpec följer dessa principer och vi har alla förutsättningar att genomföra ett framgångsrikt industriellt storprojekt i Kemi”, säger Jari-Pekka Johansson, direktör för bioproduktfabriksprojektet på Metsä Fibre.

”Bioproduktfabriken i Kemi är en investering som nyttjar den senaste tekniken och vars utrustningsleveranser baseras på de mest miljöeffektiva och hållbara lösningarna. Detta uppdrag stärker avsevärt det långvariga och produktiva samarbetet mellan Metsä Fibre och Fimpec som öppet söker nya och effektiva arbetssätt. Våra experter kommer att utgöra en välintegrerad del av genomförandeorganisationen för Metsä Groups bioproduktfabrik i Kemi. Vårt samarbete med Metsä Fibre spelade en viktig roll redan när Fimpecs tillväxthistoria skrevs. Vi är mycket belåtna och tagna över att vi nu får skriva nya sidor till denna historia”, säger Fimpecs styrelseordförande Pekka Salomaa.

Metsä Fibre är den världsledande tillverkaren av bioprodukter. Bolaget är världens största producent av marknadsbarrmassa och en betydelsefull aktör inom produktionen av sågade varor. År 2020 omsatte Metsä Fibre 2,2 miljarder euro och bolaget sysselsätter cirka 1 300 personer. Metsä Fibre ingår i Metsä Group.

I fotot: Avtalet om Metsä Groups bioproduktfabrik i Kemi undertecknas av bioproduktfabriksprojektets direktör Jari-Pekka Johansson på Metsä Fibre (t.v.), Metsä Fibre Oy:s VD Ismo Nousiainen, Fimpecs styrelseordförande Pekka Salomaa och Fimpecs VD Mikko Turunen.

Läs dessa härnäst