Fimpec deltar i kraftverks­projektet i Naistenlahti i Tammerfors

Pasi Lehtonen från Fimpec deltar som upphandlingschef i Tammerfors elverks kraftverksprojekt Naistenlahti 3. Fimpec har ett Owner’s Engineering-avtal för projektet och arbetar som intressebevakare för sin kund.

Tammerfors elverks kraftverksprojekt Naistenlahti 3 är en ersättningsinvestering där den existerande pannan i Naistenlahti 2 byts ut mot en CFB-panna. I samband med att pannan byts ut kommer även kraftverkets utrustning för bränslemottagning, -sållning, -förvaring och -transport att moderniseras, liksom de övriga systemen för pannan. Ingen ny ångturbin genomförs under projektet, utan man kommer att använda den existerande gamla ångturbinen. Den gamla kraftverkspannan från Naistenlahti 2 har efter 40 år kommit till slutet av sin användningsbara livstid och släcks slutligen under våren 2022. Därefter börjar man ta det nya kraftverket i bruk och i december 2022 bör det vara färdigt för produktion.

Projektet är kopplat till Tammerfors elverks energivändning som började för 10 år sedan. I och med energisvängningen har man börjat minska på koldioxidutsläppen och börjat använda förnybara energikällor.

Tammerfors elverk är en bekant aktör för Fimpec. Fimpec Energy som tidigare var känt under namnet Fundacon Oy, har en lång historia med Tammerfors elverk. Pasi Lehtonen hos Fimpec har redan arbetat för Tammerfors elverk, med olika projekt och uppgifter, i cirka 10 år. Tack vare den långa gemensamma historien och sin gedigna erfarenhet valdes Lehtonen ut att delta även i NSL3-projektet. Inom NSL3-projektet är Lehtonen upphandlingschef för beställaren och ansvarar för koordinering av upphandlingarna samt för förhandlingar och avtal i samband med dem.

Projektet framskrider trots de utmanande förhållandena

Projektförberedelserna startade redan 2017 och projektplaneringen ägde rum fram till 2019. Byggarbetet för kraftverket startade under våren 2020. Lehtonen säger att projektet framskrider enligt tidtabellen.

”Byggnadsskedet är nästan som allra intensivast just nu. För närvarande bygger de pannanläggningen och de bygger även inom bränslemottagningen. Under hösten startar vi med rören, installationen av olika anläggningar och elarbetena”, beskriver Lehtonen.

Han säger att projektet är utmanande på grund av vissa specialdrag men att det har framskridit väl trots dem.

”Det är utmanande att bygga det här projektet. Det rör sig om en mycket trång tomt, med ett fungerande kraftverk invid och arbetsplatsstyrkan uppgår som bäst till 400 personer. Därför är det viktigt att passa ihop arbetet med andra entreprenörer och att vi har en bra samarbetsanda. Dessutom ligger sjön Näsijärvi alldeles bredvid kraftverket som kommer att stå färdigt på en väldig synlig plats och nära Tammerfors centrum. Därför ser vi till att kraftverket är imponerande och att det kommer att ha en effektvägg och snygg belysning när det är klart. Trots de särskilda dragen och coronaviruset har projektet kunnat framskrida väl och för närvarande har pandemin inte påverkat tidtabellen alls”, säger Lehtonen.

Enligt Lehtonen är projektet betydelsefullt för Tammerfors och miljön i Tammerfors, eftersom man kommer att använda förnybara biobränslen i kraftverket. Dessutom är projektet ett utmärkt bevis på kundens långvariga tillit till Fimpecs Owner’s Engineering-tjänster.

Läs dessa härnäst