Fimpec expanderar till mineraler och batterikemi­kalier genom förvärvet av Chemitec Consulting

Fimpec har 2.12.2022 köpt Esboföretaget Chemitec Consulting Oy:s verksamhet. Affären stödjer Fimpecs internationella tillväxtambitioner och utökar företagets expertis till mineralbearbetning och batterikemikalier.

Chemitec Consulting Oy är ett konsult- och projekteringsföretag grundat år 1986. Företaget är specialiserat på kemisk teknik, processdesign, energisektorn, miljöteknik samt mineralbearbetning. Företaget sysselsätter sju personer av fem olika nationaliteter.

”Med denna affär stärker vi Fimpecs internationalisering. Chemitec verkar i flera länder och därför rimmar förvärvet väl med vår strategi om internationell tillväxt”, säger Fimpecs verkställande direktör Jukka Nieminen.

”Chemitec är ett högteknologiskt företag som samtidigt breddar vår verksamhet till nya områden. Affären ger oss tillgång till helt ny expertis och ett fotfäste inom mineralbearbetning och kemisk industri, samtidigt som vi stärker vårt växande utbud till energisektorn”, fortsätter Fimpecs utvecklingsdirektör Frans Jokinen.

Chemitecs pågående kunduppdrag och avtal fortsätter som normalt efter affären. Samtidigt får Chemitecs befintliga kunder tillgång till Fimpecs tjänster inom projektledning och projektering. Förvärvet innebär att sex nya medarbetare flyttar över till Fimpec Node. Chemitecs verkställande direktör Luis Rudolphy kommer att utses till en ledande befattning inom internationell försäljning på Fimpec.

”För oss innebär detta nästa steg framåt. Med Fimpec blir vi en del av en större koncern, vilket ger möjlighet att delta i och dra nytta av vår expertis i större projekt. Affären ger även nya förutsättningar för internationell tillväxt”, säger Rudolphy.

(På bilden från vänster: Frans Jokinen och Ana Reinbold från Fimpec, Luis Rudolphy, Erlin Sapei, Pelin Altinkaya och Michael Haas från Chemitec samt Carolina Blanco och Saurabh Dwivedi från Fimpec.)

Mer information:

Utvecklingsdirektör Frans Jokinen, Fimpec Group
tel. +358 45 359 4828, frans.jokinen(at)fimpec.com

Verkställande direktör Luis Rudolphy, Chemitec Consulting Oy
tel. +358 40 197 2323, luis.rudolphy(at)chemitec.fi


Chemitec Consulting Oy är en ingenjörsbyrå specialiserad på kemisk teknik, processdesign, energisektorn och miljöteknik som erbjuder konsult- och projekteringstjänster för projekt av alla storleksklasser. År 2021 omsatte bolaget 1,5 miljoner euro och har ett internationellt team med sju medarbetare.

Fimpec är en specialist som fokuserar på projektledning och projektering. Vi arbetar som projektkonsult i stora investeringsprojekt till industrin och energibranschen och som specialist inom fastighets- och infrastruktursektorerna. År 2021 omsatte vi 30,3 miljoner euro och vi sysselsätter över 350 specialister i Finland och utomlands.

Läs dessa härnäst