Fimpec genomför detalj­projekteringen för Stora Ensos miljard­investering där en pappers­maskin i Uleåborg konverteras till kartonglinje

Stora Enso och Fimpec har ingått avtal om ett stort projekteringssuppdrag till ett investeringsprojekt för att konvertera den urdrifttagna pappersmaskinen PM 6 på Stora Ensos bruk i Uleåborg till en kartonglinje för konsumentförpackningar. Fimpec har redan tidigare ansvarat för förstudien till projektet.

Stora Enso meddelade i oktober om en investering på cirka en miljard euro vid bruket i Uleåborg för att konvertera en pappersmaskin till en konsumentförpackningslinje av stor skala. Nu har Stora Enso och Fimpec undertecknat ett avtal om detaljprojektering för projektet. Uppdraget omfattar projektering av processer, fabrik, rör, processel, byggnadsel, instrumentering och VVS.

”Det är en väldigt viktig affär för oss, en av våra största någonsin. Det kommer att sysselsätta särskilt vår personal i Kouvola i åtminstone ett och ett halvt år framåt”, berättar Harri Soininen, chef för projekteringstjänster på Fimpec.

Förutsättningarna för att driva igenom uppdraget är goda. Både projektet och miljön är bekanta sedan tidigare, för Fimpec genomförde förstudien som föregick investeringsbeslutet och har en lång historia av samarbete med både Stora Enso och bruket i Uleåborg.

”Vi svarade för detaljprojekteringen och byggherretjänsterna när den andra pappersmaskinen
(PM 7) i Uleåborgsbruket konverterades till att producera kraftliner i en investering som blev klar år 2021. Dessutom känner vi till bruket och maskinerna sedan tidigare eftersom det var vi som i början av 90-talet planerade pappersmaskinen som nu ska konverteras och den som tidigare modifierades i slutet av 90-talet”, säger Soininen.

750 000 ton konsumentförpackningskartong om året

Den pågående investeringen stödjer Stora Ensos tillväxtstrategi för förnybara förpackningar genom ökad kapacitet för växande förpackningssegment. Linjen kommer att producera falskartong (FBB) och bestruken oblekt kraftkartong (CUK) med en årskapacitet på 750 000 ton. Dessa används i livsmedels- och dryckesförpackningar, särskilt för frys- och kylprodukter, samt torrvaru- och snabbmatsförpackningar.

Investeringen skapar drygt 300 nya arbetsplatser på bruket i Uleåborg med stödfunktioner medräknade, och sysselsätter dessutom indirekt kommer cirka 1 500 personer. Förbrukningen av massaved för den nya linjen är cirka en miljon kubikmeter i året. Produktionen med den konverterade maskinen uppskattas starta i början av år 2025.

(Bild: Stora Enso)

Mer information om Fimpecs roll i projektet och om våra tjänster

Harri Soininen, chef för projekteringstjänster på Fimpec
Tfn 0400 552 5814, harri.soininen@fimpec.com

Information om projektet på Stora Ensos sidor

» Stora Enso investerar i konvertering för accelererad tillväxt inom förnybara förpackningar


Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Stora Enso är även en av världens största privata skogsägare. Vi är övertygade om att allt som tillverkas av fossilbaserade material i dag kan tillverkas av trä i morgon. Stora Enso har cirka 22 000 anställda och 2021 uppgick omsättningen till 10,2 miljarder euro.

Fimpec är en specialist som fokuserar på projektledning och projektering. Vi arbetar som projektkonsult i stora investeringsprojekt till industrin och energibranschen och som specialist inom fastighets- och infrastruktursektorerna. År 2021 omsatte vi 30,3 miljoner euro och vi sysselsätter över 350 specialister i Finland och utomlands.

Läs dessa härnäst