Huvud­konstruktör i Stora Ensos investerings­projekt på fabriken i Uleåborg

CTS Engtec Oy har valts till huvudkonstruktör för Stora Ensos kartongmaskinsinvestering på fabriken i Uleåborg. CTS Engtec svarar för projekteringen i genomförandefasen och som bland annat omfattar ombyggnad av en finpappersmaskin till kartongmaskin, ökning av torkens kapacitet samt planering av förbindelserna mellan avdelningarna.

Stora Enso investerar i Uleåborg genom att bygga om en finpappersmaskin till kartongmaskin. För CTS Engtecs del fortsätter projekteringen fram till sommaren 2020. Den nya maskinen ska tas i drift före utgången av 2020.

Projektadministrationen i investeringsprojektet leds av Veijo Valve, projektchef på CTS Engtec. Han förklarar bakgrunden till projektet enligt följande.

”Pappersmaskinslinjerna på fabriken i Uleåborg är cirka 500 meter långa och de hör till de längsta i världen. Naturligtvis är förändringar i en stor produktionslinje omfattande, men i sådana här projekt är vi som bäst. I investeringsprojektet på fabriken i Uleåborg måste man beakta att påbörjandet av kartongproduktion påverkar alla funktioner på fabriksområdet. Även massafabriken, energiproduktionen och servicesystemen på området måste planeras.”

CTS Engtec har en lång samarbetshistoria med både Stora Enso och Uleåborgsfabriken. Den första pappersproduktionslinjen som CTS Engtec projekterat restes i Uleåborg i början av 1990-talet. VD Antti Lukka på CTS Engtec berättar om bolagets förmåga att ta sig an investeringsprojektet i Uleåborg.

”CTS Engtec har åratals gedigen erfarenhet av projektering av massa-, pappers- och kartongfabriker till företag inom skogsindustrin. Vårt mål är att producera högklassig projektering, vilket spelar en mycket viktig roll i sådana här krävande projekt. För det långa samarbetet med Stora Enso får vi tacka våra professionella, engagerade och mycket motiverade konstruktörer. Sådana här projekt ger oss också möjligheter att utöka vår verksamhet lokalt.”

Läs dessa härnäst